Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
331. Journal article
มรสุมเศรษฐกิจ...ผู้บริโภคกังวลเรื่องแหล่งเงินทุน.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

332. Journal article
ปี 52..ปีที่ท้าทายสำหรับคนทำธุรกิจ.

by กุลวัฒน์ บัวสวัสดิ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

333. Journal article
กลยุทธ์การตลาดในปี 2009.

by ชลิต ลิมปนะเวช.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

334. Journal article
ตัน คอง คูน.

by พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

335. Journal article
ปิดหูปิดตาปลอดปัญหาเศรษฐกิจ.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

336. Journal article
Eyewitness : American economy in collapse (No.4)

by มานิตา เค.เบนท์ลี่ย์.

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

337. Journal article
กระตุ้นเศรษฐกิจจำเป็นต้องทำและต้องทำให้ดี.

by ชนายุส ตินารักษ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

338. Journal article
การประชุม FOMC 17-18 มี.ค. ... เฟดยังต้องดำเนินนโยบายผ่อนคลายต่อเนื่อง แม้เผชิญกับดักสภาพคล่อง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

339. Journal article
จีนฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโลก : เร่งกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

340. Journal article
ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ของธปท. ... สะท้อนการทรุดตัวอย่างหนักของการใช้จ่ายในประเทศ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

341. Journal article
การจัดการพอเพียง.

by ศิวารัตน์ ณ ปทุม.

Source: Make MoneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Sufficiency Management..Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

342. Journal article
เศรษฐกิจไทยในทัศนะนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลก.

by ศิริเพ็ญ ก่องแก้วรัศมี.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

343. Journal article
เศรษฐกิจไต้หวันซบเซา...กระทบการค้าไทย-ไต้หวัน.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

344. Journal article
สงกรานต์ปี’52 : เม็ดเงินสะพัด 101,600 ล้านบาท...ลดลง 3.6%

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

345. Journal article
นโยบายส่งเสริมการลงทุนของสิงคโปร์ภายใต้แม่ทัพคนใหม่.

by ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305