Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
376. Journal article
เศรษฐกิจไทยอาจฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในครึ่งปีหลัง … แต่ยังมีปัจจัยที่ต้องระวัง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

377. Journal article
การส่งออกเดือนมีนาคมหดตัว 23.1% แนวโน้มต้องจับตาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

378. Journal article
เศรษฐกิจจีนปี 2552... ปีหฤโหดที่รอคอยอยู่ข้างหน้า.

by ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

379. Journal article
ญี่ปุ่น.

by อัมพวัน พิชาลัย | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

380. Journal article
เยอรมนี.

by เชฐณี โอภาสวัตชัย | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

381. Journal article
วิกฤตเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาภาครัฐ.

by ชลิต ลิมปนะเวช.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

382. Journal article
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเงินสหรัฐฯ ต่อไทย.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2498-.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

383. Journal article
การประชุม 15 ก.ค. ... คาด กนง.คงดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.25.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

384. Journal article
มาตรการคลายเกณฑ์ลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศของ ธปท... มีผลจำกัดต่อค่าเงินบาท.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

385. Journal article
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ค.ศ. 2006-2009.

by ดำรงค์ ฐานดี.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

386. Journal article
เศรษฐกิจรัสเซีย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

387. Journal article
ทิศทาง "มาเลเซีย" ภายใต้เงื้อมมือ นาจิบ ราซัค.

by อนันต์ ยศพลวัฒน์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

388. Journal article
Leader จุดเปลี่ยนประเทศไทย.

by อนิวัตร ประกิจวรพงษ์ | เรืองรุจ หงษ์ไทย | ชินาภา ประวัง | ปราณี ลาภจารุพงศ์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

389. Journal article
เมื่อเศรษฐกิจกำลังอ่อนแอ? ทางสองแพร่งของธุรกิจไทย.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (4) :

390. Journal article
ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2 บ่งชี้ไทยหลุดพ้นจากภาวะถดถอย.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305