Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
421. Journal article
ฤดูยางพาราขาลงในครึ่งปีหลัง ล้อกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ.

by ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

422. Journal article
ครึ่งหลังฟื้นดันทั้งปี'52 จีดีพี -3% ยอดส่งออกพุ่งสูงสุดรอบ 8 เดือน.

by สมชัย สัจจพงษ์, 2504-.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

423. Journal article
กลยุทธ์ผ่าทางตันเศรษฐกิจหลังวิกฤตการเงินโลก.

by กองบรรณาธิการ (ส่งเสริมเทคโนโลยี).

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552-2553 [2009-2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

424. Journal article
ฟองสบู่ดูไบ เวิลด์ สะท้อนความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลก.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

425. Journal article
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอเมริกาในประเทศฮังการี.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

426. Journal article
วิเคราะห์ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลโอบามา.

by ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

427. Journal article
คาถารอดชีวิต (ตกต่ำ)

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

428. Journal article
สหรัฐฯ กำลังกลายเป็นสังคมนิยม ?

by เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ [แปลและเรียบเรียง.].

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

429. Journal article
Turnaround Strategy กลยุทธ์การพลิกฟื้นกิจการ.

by ทักษ์ศิล ฉัตรแก้ว | ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ, 2492- | สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, 2496-.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

430. Journal article
ศิริพล ยอดเมืองเจริญ ทางออกส่งออกไทย.

by มนตรี ศรีวงษ์ | ธนาวรรณ อยู่ประยงค์.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

431. Journal article
สัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจเกาหลีใต้.... ช่วยกระตุ้นภาคส่งออกไทยไปเกาหลีใต้.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

432. Journal article
กัมพูชา.

by จีรนันท์ วงษ์มงคล | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

433. Journal article
เดนมาร์ก.

by วิชชากร จันทรศิริ | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

434. Journal article
แนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลัง ... ปัจจัยบวกเพิ่มขึ้น แต่ความไม่แน่นอนยังคงมีสูง.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

435. Journal article
การจัดสรรเงินออม...ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงในช่วงครึ่งหลังของปี’52.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305