Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
481. Journal article
แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของสิงคโปร์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

482. Journal article
คาดการณ์จีดีพีไตรมาสแรกยังคงลดลง 1.5% จากไตรมาสก่อน (QoQ) … แนวโน้มไตรมาสที่ 2 อาจยังไม่ฟื้นตัว.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

483. Journal article
ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดเดือนมีนาคม 2552 ของธปท. บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกปี 2552 หดตัวลึกกว่าไตรมาสก่อนหน้า.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

484. Journal article
ฟัง ! อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับคำบรรยายหัวข้อ "การเมืองกับการบริหารเศราฐกิจไทย"

by อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2507-.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

485. Journal article
ไต้หวัน.

by กิตติมา วีระชาติกุล | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

486. Journal article
สาธารณรัฐประชาชนจีน.

by ลลิดา จิวะนันทประวัติ | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

487. Journal article
อิตาลี.

by สุชนา ชูเชิด | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโรม.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

488. Journal article
ซาอุดิอาระเบีย.

by ศิวะลักษณ์ นาคาบดี | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

489. Journal article
อิหร่าน.

by วันชัย วราวิทย์ | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

490. Journal article
มหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก ปี 1929-1939 : บทเรียนจากประวัติศาสตร์.

by พัลลภ กฤตยานวัช.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: The Great Depression of 1929-1939 : lessons from history.Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

491. Journal article
วิกฤติการเงินสหรัฐฯ กับเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก.

by ชวินทร์ ลีนะบรรจง.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

492. Journal article
ดัชนีภาวะทางการเงินภาคธุรกิจ (FCI) ...ชี้ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกจิไทยในช่วงครึ่งหลังของปี ’52.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

493. Journal article
เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง ... หดตัวน้อยกว่าช่วงครึ่งแรก แต่ยังคงเผชิญความเสี่ยง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

494. Journal article
มาเลเซียแซงไทย...?

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

495. Journal article
เศรษฐกิจเวียดนามส่งสัญญาณฟื้นตัว แต่ปัญหายังไม่หมด.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305