Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
496. Journal article
เศรษฐกิจเวียดนามส่งสัญญาณฟื้นตัว แต่ปัญหายังไม่หมด.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

497. Journal article
ไทยพาณิชย์ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งหลังปีฉลูแนะภาคธุรกิจไทย "ฝ่าวิกฤติ ปรับตัว สู้เศรษฐกิจโลก"

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

498. Journal article
จีน.. ความหวังเศรษฐกิจโลก.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (4) :

499. Journal article
ระวัง "กับดักเศรษฐกิจ".

by อุสรา วิไลพิชญ์.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

500. Journal article
การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ (Cluster) สำหรับกิจการร้านค้าของที่ระลึก..การท่องเที่ยวเมืองพัทยาอย่างยั่งยืน...แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์?

by วุฒิชาติ สุนทรสมัย.

Source: Strategy + MarketingMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

501. Journal article
เงินฝืดญี่ปุ่น … บทเรียนในการแก้วิกฤตเศรษฐกิจ.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

502. Journal article
สัมภาษณ์พิเศษ ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานหอการค้าไทย.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

503. Journal article
เศรษฐกิจไต้หวันปี 52 เผชิญส่งออกชะลอตัว..ผลกระทบต่อไทย.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

504. Journal article
Two thousand nine ทางเลือก ทางรอด ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจ.

by เฮนรี่ ยัง | ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ | ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา | วรเทพ รางชัยกุล | นิธิ มหานนท์ | สาระ ล่ำซำ, 2513- | วรรณี รัตนพล | ธนาคารกสิกรไทย | บริษัทดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) | โรงพยาบาลปิยะเวท.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

505. Journal article
กรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

506. Journal article
ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ...ตอกย้ำภาวะเสี่ยงของเศรษฐกิจไทย.

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

507. Journal article
10 Trend Initiative.

by อังศุมาลิน ศิริมงคลกิจ.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

508. Journal article
มีขึ้น มีลง.

by สรณ์ จงศรีจันทร์.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

509. Journal article
ผลกระทบวิกฤตทางการเงินสหรัฐฯ ต่อเศรษฐกิจโลก.

by โสภณ พรโชคชัย.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

510. Journal article
ทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ... ในยุคดอกเบี้ยต่ำ และตลาดเงินตลาดทุนผันผวน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305