Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
511. Journal article
อึด ฮึด สู้ คาถาฝ่าวิกฤติปี 52.

by ศรีสุภา มีวงษ์.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

512. Journal article
จีน ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก : เร่งกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

513. Journal article
แอฟริกาคุณคือจุดอ่อน.

by เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ [แปลและเรียบเรียง.].

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

514. Journal article
Eyewitness : American economy in collapse (No.5)

by มานิตา เค.เบนท์ลี่ย์.

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

515. Journal article
มองรัฐไทยผ่านเลนซ์นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจากเกอร์เชงครอนถึงสยามวาลา.

by สมบูรณ์ ศิริประชัย, 2499-2551.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

516. Journal article
ชีวจิตโพล โครงการ 7 เศรษฐกิจตก กำลังใจไม่ตก.

by ฝ่ายวิจัย บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

517. Journal article
การส่งออกเดือนมีนาคมหดตัว 23.1% … แนวโน้มต้องจับตาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

518. Journal article
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน 2552 ... แม้จะเห็นสัญญาณเชิงบวกใน ภาคอุตสาหกรรม แต่การใช้จ่ายในประเทศยังคงอ่อนแอ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

519. Journal article
เศรษฐกิจของประเทศจีนและมณฑลกวางตุ้งไตรมาสที่ 1 ปี 2552.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

520. Journal article
คาดการณ์จีดีพีไตรมาสแรกยังคงลดลง 1.5% จากไตรมาสก่อน (QoQ)...แนวโน้มไตรมาสที่ 2 อาจยังฟื้นตัว.

by ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

521. Journal article
สาธารณรัฐสิงคโปร์.

by กัญญารัตน์ วงศ์สกุล | สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

522. Journal article
ภาพรวมการดำเนินงานเพื่อกระตุ้นการลงทุนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2552.

by ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

523. Journal article
เฟดเพิ่มมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจมากขึ้น... แต่การปรับขึ้นดอกเบี้ยยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

524. Journal article
1 ปีกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก : เศรษฐกิจจีนยังคงต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

525. Journal article
สภาพคล่องในงบดุลของธนาคารพาณิชย์ไทย ก.ค. 52 … ลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305