Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
571. Journal article
อนาคตอุตสาหกรรมไทย.

by กองบรรณาธิการ (ส่งเสริมเทคโนโลยี).

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

572. Journal article
ความสามารถในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย.

by กองบรรณาธิการ (ส่งเสริมเทคโนโลยี).

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

573. Journal article
มาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจ...ฟื้นหรือชักกระตุก?

by สาธิต รังคสิริ.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

574. Journal article
ไทยสบโอกาสปี 51 พัฒนาการลงทุนในประเทศให้ได้ดุลยภาพกับการส่งออก.

by กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

575. Journal article
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ตลาดหุ้นไทยปี 51 ผันผวนตามตลาดหุ้นทั่วโลก.

by ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

576. Journal article
รายได้รัฐโตสวนกระแสเศรษฐกิจคลังเชื่อคนกล้าจับจ่ายใช้สอยเพิ่ม.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

577. Journal article
เศรษฐกิจประเทศโปแลนด์ และแนวโน้มการค้า ปี 2008.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

578. Journal article
ตลาดเม็กซิโก เปิดกว้างพร้อมต้อนรับนักธุรกิจและนำเข้าสินค้าไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

579. Journal article
รัฐอิสระ ปาปัวนิวกินี (Independent State of Papua New Guinea)

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

580. Journal article
โอกาสในเวียดนามยังเปิดกว้าง.

by นภาพร ไชยขันแก้ว.

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

581. Journal article
แฟนนี่ เม และเฟรดดี้ แมค บทเรียนที่น่าจดจำ และน่าศึกษาอย่างยิ่ง.

by พิชัย ห่อทองคำ.

Source: จุลสารสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

582. Journal article
บัณฑูร ล่ำซำ – ธนินท์ เจียวนนท์ กับ “แสงสว่าง” ยั่งยืนไม่ (มีวัน) ขาดหายของเศรษฐกิจไทย.

by พรรษพล มังกรพิศม์.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

583. Journal article
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ปี 2550 ของประเทศเวียดนาม.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

584. Journal article
จีน : คลื่นลงทุนลูกใหม่ของศตวรรษที่ 21.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

585. Journal article
ข้อแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจถดถอย และเศรษฐกิจตกต่ำ.

by ธีระ ภู่ตระกูล.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305