Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
สัมภาษณ์พิเศษนายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ.

by จำรูญ ตั้งไพศาลกิจ.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
ระบบจ่ายไฟฟ้าให้รถไฟฟ้า.

by สุจินต์ สุวรรณกิจบริหาร.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
โลกสีเขียวกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง.

by เดชา หลวงพิทักษ์ชุมพล.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

4. Journal article
Gross cost & net cost กับรถไฟฟ้าสายสีม่วง.

by ธนาภัทร์ เรืองศรี.

Source: วารสารการงบประมาณMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
TYONG จ่าย 40000 ล. ซื้อ BTS คีรี กาญจนพาสน์ รวยแล้วรวยอีก.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

6. Journal article
บีทีเอสประกาศขึ้นแท่นผู้นำ เล็งขยายเส้นทางกว่า 70 กิโล.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
9 มาตรการ ลดการใช้รถของกรุงเทพมหานคร.

by อรวิทย์ เหมะจุฑา.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

8. Journal article
สัมภาษณ์พิเศษ นายชูเกียรติ โพรยานุวัตร ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย.

by ชูเกียรติ โพธยานุวัตร.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

9. Journal article
บริษัทชั้นนำฝรั่งเศสกับความชำนาญด้านระบบขนส่งมวลชนในเมืองและระบบรางในระดับโลก.

by กองบรรณาธิการ (ข่าวช่าง).

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

10. Journal article
รถไฟฟ้า กลยุทธ์หาเสียงทุกรัฐบาลคนกรุงฯ ฝันกลางวันรอคอยคำตอบ.

by พิพัฒน์ นวสวัสดิ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ เชื่อมโยงเมืองกับสนามบิน.

by วรัช กุศลมโนมัย | กองบรรณาธิการ (ข่าวช่าง) [ผู้สัมภาษณ์].

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

12. Journal article
2557 นั่งรถไฟฟ้าบางใหญ่-บางซื่อ สายหัวลำโพง-บางแค หลังตอกเข็ม 6 ปีเจอกัน.

by ชูเกียรติ โพธยานุวัตร | สิทธิพัชร์ ธีรชัยยุทธ์ [ผู้สัมภาษณ์].

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

13. Journal article
'รถไฟฟ้า' สุดยอดเมกะโปรเจ็คต์ สานฝัน-กระตุ้น-ปลุกชีพผู้รับเหมา วอนรัฐลงมืือทำเสียที!!!

by พิพัฒน์ นวสวัสดิ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

14. Journal article
ออกแบบไป สร้างไป ให้รถไฟฟ้ามีคุณภาพ. (ตอนจบ)

by สมเกียรติ พงษ์กันทา.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

15. Journal article
วิเคราะห์พลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจ บทบาทสำคัญของรถไฟฟ้า 5 สาย.

by ชนายุส ตินารักษ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305