Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การศึกษาฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของสารสกัดจากกล้วยน้ำว้า.

by ปรินทร เตชะกุลวานิชย์ | ปฐมพงษ์ เผือกลี | ศุณิตา มากชูชิต | อรุณพร อิฐรัตน์.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
การใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีในหมั่นโถว.

by จุรีลักษณ์ ปากหวาน.

Source: อาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Using of banana flour substituted for wheat flour in steamed stuffed bun (Mantou).Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ช่องวางทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชากรไทย

by อัจฉรา เอ็นซ์.

Source: วารสารประชากรศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: The Digital Divide Within The Thai Population.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
Anti-herpes simplex virus activity of syzygium jambos.

by Sirivan Athikomkulchai | Vimolmas Lipipun | Thaewatchai Leelawittayanont | Ariya Khanboon | Nijsiri Ruangrungsi.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: ฤทธิ์ต้านไวรัสเฮอร์ปีซิมเพล็กซ์ของชมพู่น้ำดอกไม้..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
Anti-herpes simplex virus activity of syzygium jambos.

by Sirivan Athikomkulchai | Vimolmas Lipipun | Thawatchai Leelawittayanont | Ariya Khanboon | Nijsiri Ruangrungsi.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: ฤทธิ์ต้านไวรัสเฮอร์ปีซิมเพล็กซ์ของชมพู่น้ำดอกไม้..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
Pharmacognostic specification of kaempferia galanga rhizome in Thailand.

by Tanasorn Tunsaringkarn | Chanida Palanuvej | Anusorn Rungsiyothin | Somchai Issaravanich | Niran Vipunngeun | Anchalee Chuthaputti | Nijsiri Ruangrungsi.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: คุณสมบัติทางเภสัชของเหง้าเปราะหอมในประเทศไทย..Online access: Full Text Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีัวิเคราะห์ที่มีฟอสในทรายกำจัดลูกน้ำ.

by ละเวง นิลมณี.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Method validation for determination of temephos in larvicide sand granules..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
Chemical composition and antimicrobial activities of Essential oil.

by นริศา คำแก่น | นิจศิริ เรืองรังษี.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2546 [2003]Other title: องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของน้ำมันระเหยจากหัสคุณ..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
Effects of Lentinus edodes extracts on platelet aggregation.

by Terdphong Triratana | Rachanee Suwanuraks | Suthaphun Triratana.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2535 [1992]Other title: ผลของสารสกัดจากเห็ดหอม (Lentinus edodes)ต่อการจับตัวของเกร็ดเลือด..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
การสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์งานวิจัยฐานข้อมูล ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ระยอง.

by พัชรา เอี่ยมกิจการ | ขจิตขวัญ กิจวิสาละ.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2561 [2018]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

11. Journal article
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยน้ำส้มสายชู (VIA).

by ปฏิพันธ์ เสริมศักดิ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2559 [2016]Other title: Screening for cervical cancer with acetic acid (VIA).Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
In vitro study on the efficacy in assisting gutta-percha removal and cytotoxicity of essential oil from citrus maxima (pomelo oil).

by Peraya Surapipongpuntr | Niratcha Chaisomboon | Thosapol Piyapattamin.

Source: วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2557 [2014]Other title: การศีกษาประสิทธิศีกดิ์การเสริมการรื้อกัตทาเพอร์ชาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของน้ำมันหอมระเหยส้มโอในห้องปฏิบัติการ.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
คุณสมบัติทางกายภาพของยาสมุนไพร(ตำรับจิตรารมณ์)ที่เตรียมด้วยวิธีแกรนูลเปียก.

by เชาวลิต มณฑล | วรวรรณ สายงาม | จิระพรชัย สุขเสรี | อภิรักษ์ สกุลปักษ์.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: Physical properties of herbal tablets (Jit Tra Rom Recipe) prepared by wet granulation method.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

14. Journal article
บทเรียนจากการจัดการของเหลือใช้ในโรงพยาบาลเพื่อนำกลับมาสร้างสรรค์.

by สิงห์ อินทรชูโต | ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ.

Source: วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: Hospital wastes reclamation for product development: lessons-learned.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305