Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ผ่องศรี ประชัน พุ่มพวง สุดยอดนักร้องต้นแบบ.

by บุญเลิศ ช้างใหญ่.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
รำลึกถึง นริศ อารีย์

by คนช่างเขียน.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
ว่าที่นายกหญิงคนแรกของเมืองไทย "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (2) :

4. Journal article
เค้นตัวตน...ค้นชีวิต! นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา...ราชาความสำเร็จผู้ "คิดต่าง" แต่ไม่ "นอกกรอบ"

by ฉัตรชัย ทิมกระจ่าง.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
อำลาอธิบดีกรมการปกครอง ท่านวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ในวาระการเกษียณอายุราชการ.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
หม่อมหลวงต้อย ชุมสาย.

by วีระยศ สำราญสุขทิวาเวทย์.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
ชาญ ศรีวิกรม์ กับแนวคิดรวมกันดีกว่าแยกกัน.

by ชาญ ศรีวิกรม์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
ทายาทบีทีเอส กวิน กาญจนพาสน์ สนุกกับธุรกิจที่ไร้คู่แข่ง.

by กวิน กาญจนพาสน์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
หักหอกให้เป็นดอกไม้...!วาทะแห่งวิถีของสุภาพสตรีหลากสีสัน...ณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
Mr.Fruit สาธิต ปิตุเตชะ.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
โทนี่-ชาติศิริ โสภณพนิชถือหางเสือแบงก์กรุงเทพโต้มรสุมการเมือง-ฝ่าคลื่นคนเสื้อแดง.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

12. Journal article
เอกศิลปินผู้สร้างสุนทรียศิลป์แห่งเสียงเพลงสุนทราภรณ์.

by วิสุทธิจิตรา วานิชสมบัติ.

Source: ความรู้คือประทีปMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
Good Old Days หม่อมราชวงศ์โสรัจจ์ วิสุทธิ.

by วสิน ทับวงษ์.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
เฟื้อ หริพิทักษ์ จิตกรเอกและนักอนุรักษ์ศิลปะของแผ่นดิน.

by กฤษณา หงษ์อุเทน.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

15. Journal article
ประวัติย่อนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ศักดิชัย บำรุงพงศ์.

Source: ศรีบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305