Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ช่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ : กาดสีเขียวแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศท้องถิ่น สไตล์ชาวบ้าน.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
แนวคิด "คนขี้เกียจ" ปกาเกอะญอคนรุ่นใหม่แห่งบ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่.

by ปิยนาถ สรรพา.

Source: วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัครMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
เรียนรู้ตัวตน ตามรอยเท้าบรรพชนคนปกาเกอะญอ.

by สาริศา พรหมพจนารถ.

Source: วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัครMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่พยายามฆ่าตัวตายโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่.

by ปภาดา โฆษคุณวุฒิ.

Source: วารสารสวนปรุงMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Situational analysis of caring for patients with schizophrenia who attempted suicide at Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
แบรนด์บรรษัท.

by กองบรรณาธิการ (THAICOON).

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
"พระธาตุดอยกิจจิ" และเรื่องเล่าในอดีตกาลกับเรือโบราณ สมบัติล้ำค่าแห่งล้านนาไทย ที่ยังเหลืออยู่...

by ละอองพลอย.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
เร่ร่อน นอกกรอบ ชีวิตเยาวชนชายขอบในบริบทการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

by ชัยยุทธ ถาวรนุรักษ์.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
การศึกษาปัญหาการปลูกฝังความเป็นจริงว่าด้วย "ความรุนแรง" ผ่านการเล่นเกมออนไลน์ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.

by ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์.

Source: วารสารศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

9. Journal article
ข้าวอินทรีย์ด้วยเทคนิค S.R.I. ฉบับปรับปรุงกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
11 ชุมชนต้นแบบ.

by กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น).

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

11. Journal article
การประเมินความเสี่ยงภัยอัคคีภัยสำหรับชุมชนโดยแบบจำลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่

by มานัส ศรีวณิช.

Source: วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Community risk assessment : spatial patterns and GIS-based model for fire risk assessment - a case study of Chiang Mai municipality.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
บนเก้าอี้นายก อบจ.ของ...บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ : คำต่อคำตามประสาคนคุ้นเคย ประโยคต่อประโยคกับ big brother of Chiangmai.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
การเรียนรู้กระบวนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษาพื้นที่บูรณาการนำร่องตำบลทาเหนือ.

by ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ | ธานี แก้วธรรมานุกูล | รุจิภาส ภู่สว่าง | สุมาลี เลิศมัลลิกาพร.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Lessons learned through development processes of community welfare fund for informal workforce : case study of pilot integrated area, Tha Nuea subdistrict.Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
อดิสรณ์ กำเนิดสิริ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

by กองบรรณาธิการ (เทศาภิบาล).

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

15. Journal article
ความชุกของโรคซึมเศร้าในประชากรสูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่.

by เทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ | จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง | อุมาพร อุดมทรัพยากุล.

Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Prevalence of depression among the elderly in Chiang Mai province.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305