Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
วิกฤติเศรษฐกิจขาลงหนีจุดมืด แนะทางออกนักธุรกิจคิดอย่างไร.

by อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | อนันต์ อัศวโภคิน | ราเชนทร์ พจนสุนทร | ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ธนินท์ เจียรวนนท์, 2482- | วิเชียร เมฆตระการ | ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ | ตัน ภาสกรนที, 2502-.

Source: นักธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

2. Journal article
การส่งออกเดือนมีนาคมหดตัว 23.1% แนวโน้มต้องจับตาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
Turnaround Strategy กลยุทธ์การพลิกฟื้นกิจการ.

by ทักษ์ศิล ฉัตรแก้ว | ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ, 2492- | สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, 2496-.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

4. Journal article
การส่งออกเดือนมีนาคมหดตัว 23.1% … แนวโน้มต้องจับตาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
ภาวะการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
แนวโน้มการส่งออกอาหารของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ปี 2549 (ปรับปรุงผลพยากรณ์จากรายงานการพยากรณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548).

by จีระศักดิ์ คำสุริย์.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
ACC (Aquaculture Certification Council)

by มยุรา ปรารถนาเปลี่ยน.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Other title: บทความภาษาไทย..Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

8. Journal article
กฎหมายป้องกันการก่อการร้ายทางชีวภาพ

by พรรณนีย์ วิชชาชู.

Source: กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

9. Journal article
กรณีพิพาทเรื่องกุ้งระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา.

by ศิวัช อ่วมประดิษฐ์.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
กลุ่มอุตสาหกรรมเนื้อปูสหรัฐจ้องใช้ม.201ฟันผู้ส่งออกไทย

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
ไทยรับประโยชน์ส่งออก US หลังอาร์เจนตินาถูกตัด GSP.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
การคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2538 และปี 2539.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
ชี้เหตุสหรัฐฯต้านกุ้งไทย ป้องผลประโยชน์นาฟตา.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
ม.301 ผลกระทบธุรกิจส่งออกไทยชะงัก

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305