Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไป "World Economy Change?"

by เชษฐา มีมั่งคั่ง.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
การส่งออกเดือนมีนาคมหดตัว 23.1% แนวโน้มต้องจับตาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเงินสหรัฐฯ ต่อไทย.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2498-.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
Turnaround Strategy กลยุทธ์การพลิกฟื้นกิจการ.

by ทักษ์ศิล ฉัตรแก้ว | ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ, 2492- | สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, 2496-.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

5. Journal article
ระวัง "กับดักเศรษฐกิจ".

by อุสรา วิไลพิชญ์.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
Two thousand nine ทางเลือก ทางรอด ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจ.

by เฮนรี่ ยัง | ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ | ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา | วรเทพ รางชัยกุล | นิธิ มหานนท์ | สาระ ล่ำซำ, 2513- | วรรณี รัตนพล | ธนาคารกสิกรไทย | บริษัทดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) | โรงพยาบาลปิยะเวท.

Source: ไฮ-คลาสMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
การส่งออกเดือนมีนาคมหดตัว 23.1% … แนวโน้มต้องจับตาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
พวกอุบาทว์กาลีโลก 2009 กับเศรษฐกิจไทย.

by ทักษ์ศีล ฉัตรแก้ว.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
เตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงใหญ่ เศรษฐกิจไทย - เศรษฐกิจโลก.

by ชนายุส ตินารักษ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305