Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เศรษฐกิจยุโรป...มีปัจจัยเสี่ยงรุมเร้าอาจกระทบส่งออกไทยปี '54 ชะลอลง.

by ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
เศรษฐกิจยุโรป...มีปัจจัยเสี่ยงรุมเร้า อาจกระทบส่งออกไทยปี’54 ชะลอลง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
วิกฤติหนี้สาธารณะยุโรป ประเทศไทยรอดหรือ.

by เวทางค์ พ่วงทรัพย์.

Source: การเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและค่าเงินยูโรต่อการส่งออกของไทย.

by พลภัทร ดีสวัสดิ์มงคล.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป.

by จิตติมา นาคมโน.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
วิกฤต "กรีซ" และผลกระทบต่อไทย.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
สรุปภาวะการค้าระหว่างประเทศไทย - สหภาพยุโรป ปี 2551 (ม.ค. - ธ.ค.)

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
เตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงใหญ่ เศรษฐกิจไทย - เศรษฐกิจโลก.

by ชนายุส ตินารักษ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

9. Journal article
EU เข้มงวดกับผักสดและเครื่องเทศประกอบอาหารจากไทยมากขึ้น.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าน้ำผลไม้ของสหภาพยุโรปที่ไทยไม่ควรมองข้าม. ตอน 1-2.

by นฤมล คงทน.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
แนวโน้มการส่งออกน้ำผลไม้ไปยังสหภาพยุโรป 2549 สดใสหรือใกล้อิ่มตัว.

by จีระศักดิ์ คำสุริย์.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใต้สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป EFTA.

by ปราณี วัฒนพงศ์.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
อียู-ไทย มิตรภาพที่ต้องทันกัน / ภาพโดย ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์

by กองบรรณาธิการ (MBA).

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
การขยายสมาชิกสหภาพยุโรป ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารไทย

by นุชจรินทร์ เกตุนิล.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

15. Journal article
EU ใหม่ 25 ประเทศ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305