Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
46. Journal article
สคร.นครโตรอนโตพาเยี่ยมชมบริษัทผู้นำเข้าสินค้าอาหารจากเอเชีย.

by ธวัชชัย ตันเสถียร.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

47. Journal article
ส่งออกของไทยไปสหรัฐฯในเดือนกุมภาพันธ์ยังคงขยายต่อเนื่อง 19.3% แนวโน้มครึ่งปีแรกขยายตัวสูง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

48. Journal article
คาดส่งออกครึ่งปีแรกโต 30% ... ความหวังนำพาเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตการเมือง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

49. Journal article
ราคาน้ำมันพุ่งกว่า 80 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล หนุนเศรษฐกิจรัสเซียปี 2553.... ขับเคลื่อนส่งออกไทยไปรัสเซียไตรมาสแรกขยายตัว 35.7%.....

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

50. Journal article
ส่งออกไทยไปยุโรปปี 2553 ... อาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจยุโรป.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

51. Journal article
FTA ปี 2553 … ปัจจัยหนุนการส่งออกไทยไปตลาดประเทศคู่เจรจา.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

52. Journal article
ส่งออกกุ้งไทยครึ่งหลังปี’53 แนวโน้มสดใส … คาดหนุนการส่งออกทั้งปีโตร้อยละ 25.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

53. Journal article
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกและการนำเข้า.

by สุชาติ ธาดาธำรงเวช.

Source: การเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

54. Journal article
ตลาดข้าวไทยในสหรัฐอเมริกาสดใส 2 เดือนแรกปี 53 นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.94

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

55. Journal article
AFTA ดันยอดส่งออกรถยนต์ไปอาเซียนปี53 พุ่งร้อยละ 86 ถึง 91.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

56. Journal article
ส่งออกเดือน ก.ค. 53 ชะลอเกินคาด … แนวโน้มยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

57. Journal article
Let's talk together 1.

by พรทิวา นาคาศัย, 2504-.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

58. Journal article
ความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกับประชาคมอาเซียน.

by บุญทรัพย์ พานิชการ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

59. Journal article
การค้าระหว่างไทย-ยูนนานครึ่งปีแรกคึกคัก ชี้เป็นโอกาสของไทยสามารถเพิ่มช่องทางการค้าโดยใช้ด่านโมฮั่นเป็นฐานนำเข้า-ส่งออก.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

60. Journal article
Consumer insight for Japan เข้าใจความต้องการผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305