Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
อาหารไทย เปิดตลาดตะวันออกกลาง โอกาสฉลุย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

92. Journal article
แนวโน้มตลาดสินค้าอาหารในสหรัฐอเมริกา (ภาค 2)

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

93. Journal article
ส่งออกไปจีนเดือน ต.ค. : ยังคงพุ่งทะยานทำสถิติมูลค่าสูงสุด…เติบโต 27% YoY.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

94. Journal article
ยุคล ลิ้มแหลมทอง พูดถึงเส้นทางสายอาร์ 3 ระยะทาง 1,104 กิโลเมตร เส้นทางสดใสส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปจีนจริงหรือ?

by สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

95. Journal article
ตลาดสินค้าข้าวในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอกาสข้าวขาว 5% ของไทยยังสดใส.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองดูไบ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

96. Journal article
ส่งออกไปจีนเดือน ก.ค.:ชะลอความร้อนแรงลง... ฉุดไทยขาดดุลกับจีนเพิ่มขึ้น 110.5%

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

97. Journal article
ส่งออกไปรัสเซียครึ่งแรกปี2553 พุ่งสูงร้อยละ 64.1... สินค้าเกษตรและอาหารของไทยยังมีโอกาสเติบโต.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

98. Journal article
สิทธิศักดิ์ ฉััตรอมรวงศ์ กับธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าไทยไม่หวือหวา แต่มั่นคง.

by เยี่ยมนคร ควรตะขบ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

99. Journal article
ส่งออกไทยไปอินโดนีเซียปี 53 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น... อานิสงส์ AFTA และการขยายตัวสูงขึ้นของเศรษฐกิจอินโดนีเซีย.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

100. Journal article
ส่งออกไปจีนเดือนกุมภาพันธ์ยังขยายตัวสูง … จีนแซงหน้าสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 1 ของไทย.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

101. Journal article
World Cup 2010…โอกาสขยายสินค้าส่งออกไทยไปแอฟริกาใต้.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

102. Journal article
ส่งออกไปจีนเดือนเมษายนเติบโตชะลอลงเหลือ 28% ... มูลค่าส่งออกต่ำที่สุดในรอบ 5 เดือน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

103. Journal article
อินเดีย : ตลาดส่งออกที่น่าสนใจ … เร่งใช้ประโยชน์FTA เจาะตลาดสินค้า.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

104. Journal article
Thai food supply chain for Japan การเข้าถึงของสินค้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น.

Source: Logistics ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

105. Journal article
เศรษฐกิจจีนไตรมาส 4/2551 ขยายตัว 6.8% ต่ำสุดในรอบ 7 ปี … กระทบการส่งออกไทย.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305