Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เศรษฐกิจยุโรป...มีปัจจัยเสี่ยงรุมเร้าอาจกระทบส่งออกไทยปี '54 ชะลอลง.

by ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
เศรษฐกิจยุโรป...มีปัจจัยเสี่ยงรุมเร้า อาจกระทบส่งออกไทยปี’54 ชะลอลง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
เศรษฐกิจไทย...เมื่อเครื่องยนต์ส่งออกเริ่มขับเคลื่อน.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและค่าเงินยูโรต่อการส่งออกของไทย.

by พลภัทร ดีสวัสดิ์มงคล.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
เศรษฐกิจจีนไตรมาส 4/2551 ขยายตัว 6.8% ต่ำสุดในรอบ 7 ปี … กระทบการส่งออกไทย.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
เศรษฐกิจจมก้นเหว! วิกฤติแรงงานระอุ 4.5 ล้านจ่อตกงาน.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

7. Journal article
ราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมฯส่งออก "Service Mind สไตล์สยาม"

by กองบรรณาธิการ (MBA).

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
ส่งออกกระเตื้องสุดรอบ 7 เดือน จีดีพีไตรมาส 2 ติดลบ 4.9%.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
เลือกตั้งเยอรมนีปี 2009...ผลต่อการส่งออกของประเทศไทย.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
ส่งออกอาหารไทย หดร้อยละ 5.2 เชื่อปีหน้าทะยานกลับเกือบ 8 แสนล้าน.

by อมร งามมงคลรัตน์.

Source: Make MoneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
วิกฤติเศรษฐกิจขาลงหนีจุดมืด แนะทางออกนักธุรกิจคิดอย่างไร.

by อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | อนันต์ อัศวโภคิน | ราเชนทร์ พจนสุนทร | ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ธนินท์ เจียรวนนท์, 2482- | วิเชียร เมฆตระการ | ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ | ตัน ภาสกรนที, 2502-.

Source: นักธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

12. Journal article
การส่งออกเดือนมีนาคมหดตัว 23.1% แนวโน้มต้องจับตาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ครึ่งหลังปี 52 และปี 53.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
ว่างงานพุ่ง-ส่งออกหด อัดยาแรงงบขาดดุลปีฉลู.

by ศิริพล ยอดเมืองเจริญ | กิริฎา เภาพิจิตร | กรณ์ จาติกวณิช, 2507-.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

15. Journal article
Turnaround Strategy กลยุทธ์การพลิกฟื้นกิจการ.

by ทักษ์ศิล ฉัตรแก้ว | ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ, 2492- | สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, 2496-.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305