Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เศรษฐกิจยุโรป...มีปัจจัยเสี่ยงรุมเร้าอาจกระทบส่งออกไทยปี '54 ชะลอลง.

by ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
เศรษฐกิจยุโรป...มีปัจจัยเสี่ยงรุมเร้า อาจกระทบส่งออกไทยปี’54 ชะลอลง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
การส่งออกของไทยไปยุโรป.

by กุลวัฒน์ บัวสวัสดิ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและค่าเงินยูโรต่อการส่งออกของไทย.

by พลภัทร ดีสวัสดิ์มงคล.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
FTA อาเซียน-อียูชะงัก ... ขณะที่การส่งออกไทยหดตัวจากภาวะถดถอยของยุโรป.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
EU เข้มงวดกับผักสดและเครื่องเทศประกอบอาหารจากไทยมากขึ้น.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
ผลกระทบด้านกฎหมายต่อสินค้าและบริการของไทยจากการขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป.

by ศักดา ธนิตกุล.

Source: วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

8. Journal article
ธสน. ให้บริการประกันการส่งออกกุ้งไปอียู.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

9. Journal article
การขยายสมาชิกสหภาพยุโรป ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารไทย

by นุชจรินทร์ เกตุนิล.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

10. Journal article
อดิศัย โพธารามิก : เราต้องสร้างคนไทยให้เป็น trader.

by วรวีร์ พลชัย.

Source: นิตยสารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (3) :

11. Journal article
อดิศัย โพธารามิก : เราต้องสร้างคนไทยให้เป็น trader.

by วรวีร์ พลชัย.

Source: วารสาร ส.อ.ท.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
ประเมินผลกระทบต่อการส่งออกของไทย จากข้อเสนอ White Paper on Food Safety ของสหภาพยุโรป.

by สำนักวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

13. Journal article
EU กับความปลอดภัยของอาหาร ผลกระทบต่อการส่งออกของไทย

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
GSP: ผลกระทบต่อวิกฤตเกษตรและเศรษฐกิจไทย

by ชนินทร์ หาญสืบสาย.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

15. Journal article
ตัดสิทธิโควตากุ้งไทย 6,300 ตัน ฝรั่งเศสแสบขวางกุ้งเขตร้อน

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305