Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ส่งออกไทยยังเติบโต ... สะท้อนการปรับตัวเฉพาะหน้าของผู้ประกอบการ แต่แนวโน้มส่งออกในมูลค่าบาทมีโอกาสติดลบในบางช่วง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
ส่งออกไปจีนเดือน ก.ย. : ทำสถิติมูลค่าสูงสุด…สอดคล้องการบริโภคที่แข็งแกร่งของจีน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
เครื่องชี้เศรษฐกิจแผ่ว… สัญญาณเตือนส่งออกไทยครึ่งปีหลังอาจชะลอ

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
ส่งออกเดือนเม.ย. ชะลอตัวลง ... แนวโน้มยังต้องระวังความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกและผลข้างเคียงจากการเมือง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
คาดส่งออกครึ่งปีแรกเติบโตทะลุ 34% ... แนวโน้มครึ่งหลังอาจชะลอ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกเสี่ยงสูงขึ้น.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
ส่งออกปี 53 อาจขยายตัว 9.0-12.0% ... นำโดยสินค้าโภคภัณฑ์ อาหาร และ Hi-Tech.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
พาณิชย์ทำงานเชิงรุก...เร่งผลักดันยุทธศาสตร์ส่งออกปี 53.

by พรทิวา นาคาศัย.

Source: นักธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

8. Journal article
เศรษฐกิจยุโรป...มีปัจจัยเสี่ยงรุมเร้า อาจกระทบส่งออกไทยปี’54 ชะลอลง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
สินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของไทยรายประเทศ.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
การส่งออกของไทยไปยุโรป.

by กุลวัฒน์ บัวสวัสดิ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
ส่งออกของไทยไปสหรัฐฯในเดือนกุมภาพันธ์ยังคงขยายต่อเนื่อง 19.3% แนวโน้มครึ่งปีแรกขยายตัวสูง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
คาดส่งออกครึ่งปีแรกโต 30% ... ความหวังนำพาเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตการเมือง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
ราคาน้ำมันพุ่งกว่า 80 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล หนุนเศรษฐกิจรัสเซียปี 2553.... ขับเคลื่อนส่งออกไทยไปรัสเซียไตรมาสแรกขยายตัว 35.7%.....

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
ส่งออกไทยไปยุโรปปี 2553 ... อาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจยุโรป.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
ตลาดข้าวไทยในสหรัฐอเมริกาสดใส 2 เดือนแรกปี 53 นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.94

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305