Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
กสิกรไทยมุ่งยกระดับครองใจลูกค้าสู่ระดับเวิลด์ คลาส.

by กฤษฏา ล่ำซำ.

Source: นักธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

17. Journal article
สภาพคล่องธนาคารพาณิชย์ไทยเดือนแรกปี 2553 … ลดลงจากสิ้นปีก่อน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

18. Journal article
สภาพคล่องแบงก์เดือน ก.ย. เพิ่มต่อเนื่อง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

19. Journal article
ธงชัย อานันโทไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

20. Journal article
ธ.กรุงเทพ Bank of the year 2010.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

21. Journal article
เงินฝากธนาคารพาณิชย์...หลากปัจจัยกระตุ้นการแข่งขัน.

by ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

22. Journal article
สภาพคล่องป  ’52 เพิ่มขนึ้ 1.4 แสนล้า้นบาท ขณะที่ทิศสภาพคล่องในป  ’53...ลดลง แต่ก็อาจยังอยู่ในระดับสูง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

23. Journal article
ถึงเวลาของตัวจริง มร.มาร์ค อาร์โนลด์ นายใหญ่ "แบงก์กรุงศรีฯ" คนใหม่.

by อาร์โนลด์, มาร์ค.

Source: นักธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

24. Journal article
การวัดผลการดำเนินงานทางการเงิน และความเสี่ยงจากการล้มละลายของธนาคารพาณิชย์ไทย.

by สิปปภาส พรสุขสว่าง.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

25. Journal article
วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นของธนาคารพาณิชย์ไทยเริ่มต้นขึ้นแล้ว.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

26. Journal article
เงินฝากธนาคารพาณิชย์หลากปัจจัยกระตุ้นการแข่งขัน.

by ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ไทยแลนด์ อินชัวรันส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

27. Journal article
ส่องเศรษฐกิจประเมินสถานการณ์เหตุ กนง.คงอาร์/พี ที่ 1.75%

by สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง | บริษัท ศูนย์วิจัย กสิกรไทย จำกัด | สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน).

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

28. Journal article
ตัน คอง คูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

29. Journal article
สภาพคล่องในงบดุลของธนาคารพาณิชย์ไทย มี.ค. 52 … ขยับขึ้นอีก.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

30. Journal article
สภาพคล่องธนาคารพาณิชย์ไทย ก.ย. 52 … ลดลงจากเดือนก่อน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305