Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นของธนาคารพาณิชย์ไทย...เริ่มต้นขึ้นแล้ว.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
ต้นทุนของธนาคารพาณิชย์ อัตาดอกเบี้ย และ interest rate futures.

by กิดาการ สุวรรณธรรมา.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

3. Journal article
วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นของธนาคารพาณิชย์ไทยเริ่มต้นขึ้นแล้ว.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
กนง.คงดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.25 ตามคาด...จับตาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และสภาพคล่องแบงก์ในช่วงครึ่งหลังของปี.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
สภาพคล่องส่อแววชะลอตัวส่งสัญญาณแบงก์รับมือปี 52

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

6. Journal article
กนง.คงดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.25 ตามคาด... ขณะที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังคงเปราะบาง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
ดอกเบี้ยปีจอพรั่งคนฝากยิ้ม-คนกู้เศร้า.

by เรขา อนัตตา.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

8. Journal article
ธนาคารคิดดอกเบี้ยทบต้น ได้ถึงเมื่อใด?

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
แบงก์พาณิชย์แห่ลดดอกเบี้ย นโยบายผันเงินลดกดดัน

by กองบรรณาธิการ (Money magazine).

Source: Money magazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

10. Journal article
ใยแบ้งก์ชาติไม่ปรับตำราอุ๋ยตรึงดบ.กลัวเสียหน้า หรือรอจนศก.ถึงทางตัน

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
ทำไมธนาคารต่างประเทศมี Spread สูงกว่าธนาคารไทย.

by วรุณรัตน์ ไชยสุต.

Source: สถานการณ์เศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

12. Journal article
คดีตัวอย่าง...การใช้สิทธิโดยไม่สุจริตของธนาคาร

by ธนิฎา ไตรวรานนท์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
แบงค์ชาติชี้นำส่งผล ดบ.วูบต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
ก้าวย่างที่พลาดของธนาคารพาณิชย์ไทย

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ลูกหนี้โวยแบงก์โขก ดบ. ผิดกฎหมาย

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305