Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
106. Journal article
จักรพันธ์ ศรีไกรวิน สร้างรากฐานใหม่ สู่ธุรกิจอสังหาฯ

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

107. Journal article
2 ทายาท 'วนาสิน' ต่อยอดความมั่งคั่ง.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

108. Journal article
นวณัฐ สุขะมงคล ผู้กุมชะตาวิจิตรา กรุ๊ป.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

109. Journal article
ประทีป ตั้งมติธรรม

by พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

110. Journal article
มาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์.

by กองบรรณาธิการ (Business Law & HR Variety).

Source: Business law & human resources varietyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

111. Journal article
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ : ปัจจัยท้าทายในปี 2551.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

112. Journal article
ธุรกิจอสังหาฯ ปีฉลูมู่ทู่ มัวซัว.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

113. Journal article
ตลาดที่อยู่อาศัยครึ่งหลัง ปี 2551 : หลากปัจจัยลบ ... กระทบการฟื้นตัว.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

114. Journal article
My hom is in the Sky.

by น้ำค้าง ไชยพุฒ.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

115. Journal article
วิกฤตการณ์ทางการเงินสหรัฐฯ และทิศทางของเงินทุนต่างชาติ...ผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

116. Journal article
วิกฤตการณ์การเงินโลกปี 2008 : ผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย.

by ธีรธร ธาราไชย.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

117. Journal article
กลยุทธ์การตลาดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร.

by บัวทิพย์ พรหมศร.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (4) :

118. Journal article
ชานนท์ เรืองกฤตยา เมือลงสนามแล้ว There's no turning back.

by พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

119. Journal article
ผลกระทบของวิกฤตการณ์ซับไพรม์ต่อประเทศไทย.

by กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ | สมประวิณ มันประเสริฐ.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

120. Journal article
การรับรู้รายได้-ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายใหม่ (ตอน 3-12)

by สุ. ลิขิต.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551-2552 [2008-2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305