Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
มาตรการอสังหาริมทรัพย์: กระตุ้นแรงซื้อ...ท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจ.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

92. Journal article
ก้าวแรก ALCAZAR สู่ก้าวครั้งล่า RCASA.

by พาวิน เพ็ชรตระกูล | สมพันธ์ เพ็ชรตระกูล | บริษัทอัลคาซ่าร์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

93. Journal article
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 52...อุปทานอาจต่ำสุดในรอบ 6 ปี.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

94. Journal article
กลไกการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตลาดที่อยู่อาศัยไทย.

by ประทีป ตั้งมติธรรม.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

95. Journal article
ธุรกิจอสังหาฯ ทรัพย์ในดิน.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

96. Journal article
97. Journal article
การใช้สื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์.

by วิทวัส รุ่งเรืองผล.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

98. Journal article
บูติกโฮเต็ล U chiangmai เล็กๆ แต่ใหญ่แบบกาญจนพาสน์.

by สุปราณี คงนิรันดรสุข.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

99. Journal article
บ้านจัดสรรปี' 51 : เริ่มฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นที่อยู่อาศัย...แต่ยังมีปัจจัยลบรุมเร้า.

by เสาวลักษณ์ แสงจันทร์.

Source: เศรษฐทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

100. Journal article
แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปีหนู : จับตาปัจจัยลบกระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

101. Journal article
จับตาสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์โลก…ผลกระทบต่อไทย.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

102. Journal article
ปี 52 บ้านระดับราคา 2-3 ล้าน ยอดขายลดลง.

by อดิศักดิ์ คุ้มจอหอ.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

103. Journal article
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : มาตรการกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัย...ฝ่าปัจจัยลบ.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

104. Journal article
บริการออนไลน์ของคนที่ต้องการมีบ้าน.

Source: E-commerceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

105. Journal article
แสนสิริเปิดตัว 26 โครงการ รับยอดขาย 2.6 หมื่นล้าน.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305