Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก.

by ศรีนาถ สุริยะ, ท่านผู้หญิง, 2459-2554.

Source: วชิราวุธานุสรณ์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
สยามบน "ทางสองแพร่ง" : ๑ ศตวรรษของความพยายามปฏิวัติ ร.ศ. ๑๓๐

by ณัฐพล ใจจริง.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
สื่อมวลชนกับสงคราม “แย่งชิงพื้นที่ข่าว แย่งชิงมวลชน” การตีความใหม่ กรณี ร.ศ. 112.

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
สงสัย รัชกาลที่ 1 รออะไรถึง 2 ปีก่อนขุดหีบศพพระเจ้าตากมาเผา?

by ปรามินทร์ เครือทอง.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

5. Journal article
พระราชวิเทโศบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : การรักษาเอกราชจากจักรวรรดินิยมตะวันตก.

by ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

6. Journal article
นาทีปฏิวัติ 2475 : อยากรู้ “ย่ำรุ่ง” คือกี่โมง? พระยาพหลฯ ยืนอ่านประกาศตรงไหน, อ่านอะไรแน่?

by ปรามินทร์ เครือทอง.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
พระยาพหลพลพยุหเสนา ผู้นำคณะราษฎร 2475 กับ “หอระฆัง วัดแคนอก” ตำนานท้องถิ่นที่มีเค้ามูล.

by ปฐมพงษ์ สุขเล็ก.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
เมื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ข่าวเมืองไทยดังไกลไปถึงยุโรป การทำรัฐประหารของชาวสยาม.

by พิพิธ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
ฟ้องประวัติศาสตร์ด้วยภาพคนไทยสมัยรัชกาลที่ 5 "ฟันธง" "มูลเหตุ" ที่แท้จริงของกรณี ร.ศ. 112

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
ผงะ! ข้อมูลใหม่คำสารภาพ ม.ปาวี ป่วนกรณี ร.ศ. 112 "ไม่ใช่จะรบไปทูลในหลวงเถิด"

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
การรณรงค์เรื่องการกินและการประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว กับนโยบายสร้างชาติของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ใน พ.ศ. 2485-2487.

by ปรัศนีย์ เกศะบุตร.

Source: BU academic reviewMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The campaign for noodles consumption and vocation in relation to the nation-building policy during Field Marshal P. Pibulsonggram’s regime (1942-1944).Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : ที่มาและที่ไป.

by เกษียร เตชะพีระ.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
จาก “คณะ ร.ศ. 130” ถึง “คณะราษฎร” : ความเป็นมาของความคิด “ประชาธิปไตย” ในประเทศไทย.

by ณัฐพล ใจจริง.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว : องค์จักรพรรดิราชผู้ปราศจากช้างเผือก.

by จริยา นวลนิรันดร์.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
นายพันตรี หลวงวิฆเณศร์ประสิทธิวิทย์ (อัทย์ หะสิตเวช) หนึ่งในกบฏ ร.ศ. 130.

by ส. สีมา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305