Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
การเมืองเรื่องตัวบท “พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” การตีความใหม่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475.

by ปฐมพงษ์ สุขเล็ก.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

32. Journal article
สงสัย : ขุนรองปลัดชูไม่ใช่คนวิเศษชัยชาญ ไม่ตายในสนามรบ แต่ถูกขัง ถูกย้าย ลดยศ.

by ปรามินทร์ เครือทอง.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

33. Journal article
ลีมิตเต็ด มอนากี้ กับ รีปับบลิ๊ก สำนึกทางประชาธิปไตยของทหาร ร.ศ. 130.

by ณัฐพล ใจจริง.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

34. Journal article
สิบภาพเก่าเล่าเรื่องพระราชวังพญาไท.

by กรรณิการ์ ตันประเสริฐ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

35. Journal article
กรุงศรีปฏิวัติ : ปริศนารัฐประหารเงียบของขุนหลวงพ่องั่ว “ยอม” หรือ “ยึด”

by ปรามินทร์ เครือทอง.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

36. Journal article
เบื้องลึกราชสำนักไทย ในทัศนะรัชกาลที่ 4.

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

37. Journal article
ค้นพบใหม่ “ตัวการ” ที่ทำให้ไทยเสียดินแดนในสมัยรัชกาลที่ 5.

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

38. Journal article
แกะรอยเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ มหาอำมาตย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง.

by ปวัตร์ นวะมะรัตน.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

39. Journal article
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเหตุการณ์ที่ยากลำบากเมื่อต้นรัชกาล.

by ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

40. Journal article
พระราชประสงค์ที่แท้จริง ในการเสด็จฯ ยุโรปครั้งที่ 2 ของรัชกาลที่ 5 : “ถ้าจะดื้อรั้นไม่ยอมไป ก็กลัวจะอยู่ไม่ได้นานเท่าใด”

by ศรศักร ชูสวัสดิ์.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

41. Journal article
บันทึกการปฏิวัติ 24 มิ.ย. 2475 โดยพันเอก พระยาทรงสุรเดช.

by ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

42. Journal article
กรุงศรีปฏิวัติ : ศึก 2 ราชวงศ์ วงศ์พระราม รบ วงศ์พระอินทร์.

by ปรามินทร์ เครือทอง.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

43. Journal article
แผนที่ป้อมเมืองธนบุรี ครั้งแผ่นดินพระนารายณ์.

by ปรีดี พิศภูมิวิถี.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

44. Journal article
คุกขี้ไก่ และตึกแดงมรดกจากสงคราม รศ. 112.

by ปู่โสมเฝ้าทรัพย์.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

45. Journal article
กลยุทธ์พระเจ้าตาก “เหาะ” ฟื้นวิกฤตศรัทธา.

by ปรามินทร์ เครือทอง.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305