Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
มองไปข้างหน้ากับการแก้ปัญหา จชต.

by ปริญญา ฉายดิลก.

Source: ยุทธโกษMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

32. Journal article
Anthropometry of eyelid and orbit in four Southern Thailand ethnic groups.

by Passorn Preechawai.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: การวัดเปลือกตาและเบ้าตาทางมานุษยวิทยาในประชากรสี่เชื้อชาติของภาคใต้ประเทศไทย.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

33. Journal article
จัดการน้ำเสียจากการ ทำยางแผ่น ที่บ้านหัวคู...ด้วยระบบก๊าซชีวภาพ.

by กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น).

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

34. Journal article
7ปี7หมื่นคดีกับสถานการณ์ใต้ขวานทอง.

by ติชิลา พุทธสาระพันธ์.

Source: จุลสารราชดำเนินMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

35. Journal article
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร สำหรับปลัดอำเภอจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by กรมการปกครอง กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

36. Journal article
ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคมของวัยรุ่น ที่ประสบกับสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน

by มุสลินท์ โต๊ะกานิ.

Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Emotional problems and prosocial behavior of adolescents who encounter with unrest situation in three Southern border provinces of Thailand.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

37. Journal article
ความรู้และความต้องการการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติของพยาบาลผดุงครรภ์ในภาคใต้.

by สุรีย์พร กฤษเจริญ | ทรงพร จันทรพัฒน์ | กัญจนี พลอินทร์ | ปราณี พงศ์ไพบูลย์.

Source: สงขลานครินทร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Knowledge and expected services about natural childbirth of midwives in Southern Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

38. Journal article
การสำรวจการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรมของครู ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย.

by บัญญัติ ยงย่วน | จิระพันธ์ เดมะ | อินทิรา หิรัญสาย.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: A survey of respect for cultural diversity among teachers in three southern border provinces, Thailand.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

39. Journal article
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อบูรณภาพสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ | เรชา ชูสุวรรณ | นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง | อ้อมใจ วงษ์มณฑา.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Quality development for educational management as Islamic way of life in Islamic private schools for integration of society in the three Southern border provinces.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

40. Journal article
5 ปีของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกองทุนเครือซิเมนต์ไทยฟื้นฟูผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์.

by อริญชัย วีรดุษฎีนนท์.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

41. Journal article
ภาษาเพื่อการสื่อสารในสื่อท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ.

Source: วารสารภาษาและวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Language for communication in local mass media in three southern border provinces.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

42. Journal article
การก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : สาเหตุสำคัญ.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Terrorism in the three Southern border provinces : its major causes.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

43. Journal article
ไขขานเรื่องภูเก็ต.

by อานนท์ ตรังตรีชาติ.

Source: ความรู้คือประทีปMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

44. Journal article
บทบาทผู้นำมุสลิมในการพัฒนาการศึกษาของสังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by ดลมนรรจน์ บากา | เกษตรชัย และหีม.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: The role of Muslim leaders in educational development of Muslim society in the Southern border provinces of Thailand.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

45. Journal article
บริษัทร่วมทุนยาง 3 ประเทศ ... ความหวังที่ยั่งยืนของชาวสวนยาง.

by เฟื่องเฉลย สมัยเทอดศักดิ์.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305