Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
181. Journal article
M residence budget hotel แถวหน้าเชียงราย.

by อดิศักดิ์ คุ้มจอหอ.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

182. Journal article
ตำบลเจดีย์คำ สร้างโมเดลชุมชนรวมพลัง ปั้นเยาวชนคนดีสู่สังคมไทย.

by กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น).

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

183. Journal article
Opoai สู้ศึก AEC upgrade อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่อาเซียน.

by ปฏิคม พลับพลึง.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

184. Journal article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการชายแดนระดับอำเภอในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา.

by รวิสรา จิรโรจน์วัฒน | กุลยา เชี่ยวโสธร | อุดมศักดิ์ อิ่มสว่าง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Factors associated to district-level border commitee for communicabal disease surveillance prevention and control along Thai-Cambodia border.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

185. Journal article
ถึงเวลาธุรกิจต้องศึกษาตลาดใหม่ในอาเซียน "เมียนมาร์" พร้อมเปิดประเทศรับนักลงทุนไทย.

by กฤษติกา คงสมพงษ์.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

186. Journal article
การผลิตหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนอกฤดูกาล.

by ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก | พีระภัทร์ แก้วธรรม | เยาวพา จิระเกียรติกุล.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2556 [2013]Other title: Off season production of Bambusa multiplex L.shoot..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

187. Journal article
การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึกรายจ่ายทางภาษีอากร tax audit & tax review (ตอนที่ 5,ตอนที่8)

by สุรีย์ลักษณ์ ธนากิจไพศาล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

188. Journal article
การศึกษาการจำหน่ายนมผงชนิดเติมและไม่เติมน้ำตาลในตลาดของไทย พ.ศ. 2549-2554.

by จันทนา อึ้งชูศักดิ์ | ปิยะดา ประเสริฐสม | ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ | บุบผา ไตรโรจน์ | สุรางค์ เชษฐพฤนท์.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: The market share of sugar-added and none-sugar added milk sold in domestic market of Thailand during 2006-2011..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

189. Journal article
คนรักษ์อนุสาวรีย์...แผนปฏิบัติการแห่งเมืองความสุขที่ทุกคนออกแบบได้.

by ชนิษฎา วิริยะประสาท.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

190. Journal article
ซีพี ควบรวมกิจการเพิ่มหรือปิดทางเลือกของผู้บริโภค.

by บุญยืน ศิริธรรม.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

191. Journal article
ไทยกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ.

by ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

192. Journal article
การคุ้มครองพยานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ.

by ภควดี ประดับเพชรรัตน์.

Source: วารสารกระบวนการยุติธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

193. Journal article
สวนผักปลอดสารพิษในโรงเรียน ผลิตอาหารอิ่มท้อง พัฒนาสมองของนักเรียน.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

194. Journal article
การพัฒนากลไกในกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อแก้ไขปัญหาจอดำ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบออสเตรเลียและไทย.

by เอกรินทร์ วิริโย.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Other title: Developing mechanism in copyright for resolving problems on sport broadcasting : comparative study between Australia and Thailand.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

195. Journal article
การแก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด.

by ทอง ธรรมดา.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305