Refine your search

Your search returned 151 results.

Not what you expected? Check for suggestions
136. Journal article
เจ้าหญิงบุษบง ณ ลำปาง เจ้าหญิงชรา พระธิดาเจ้าหลวงลำปางแห่งล้านนาไทย

by ชนาเมธ ณ ลำปาง, เจ้า.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

137. Journal article
การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในบริเวณพื้นที่ราบตอนกลางของจังหวัดลำปางก่อนพุทธศตวรรษที่ 24.

by วรวิทย์ สุมาลัย.

Source: วารสารสหวิทยาการ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Other title: A study of cultural development of the ancient settlements in the central plains of Lampang Provinve prior to the 18 th century A.D..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

138. Journal article
เมื่อลงเหมันต์พัดหวน ชาวแม่เมาะ-กฟผ. ต้องหนาวเหน็บ

by สิงหราห์ เวียงละกอน.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

139. Journal article
สถานการณ์ไข้เลือดออกในเด็กโรงพยาบาลลำปาง ปี พ.ศ. 2547.

by อรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์.

Source: ลำปางเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Dengue infection in pediatric patients, Lampang Hospital, 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

140. Journal article
บัญชีราคาประเมินตามแนวถนน, ซอย ภาคเหนือ.

Source: ธุรกิจที่ดินMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

141. Journal article
ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัส เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอ็ชไอวีจากมารดาสู่ทารก จังหวัดลำปาง.

by นิตยา แก้วร่วมวงศ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2544 [2001]Other title: Compliance with antiretrovirus prophylaxis for perinatel transmission among HIV-infected pregnant women in Lampang..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

142. Journal article
พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในการผลิตมะเขือเทศของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร

by ณัฏฐวุฑท์ กุตระแสง | ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล | นิวัฒน์ มาศวรรณา.

Source: วารสารเกษตร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2560 [2017] Other title: Pesticide application behaviors in tomato production of farmers in Sakon Nakhon Province.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

143. Journal article
โรคคอตีบที่หวนกลับมาในลำปาง พ.ศ. 2542.

by สุกัญญา พิทักษ์ศิริวรรณ | พิมพ์ผกา นิศาวัฒนานันท์ | สิทธิชัย อำนาจศิริสุข.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2543 [2000]Other title: The reemerging diphtheria in Lampang Province, 1999..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

144. Journal article
เมื่อคนธรรมดายึดทรัพย์บริษัทข้ามชาติ.

by สุมาลี พะสิม [สัมภาษณ์.].

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

145. Journal article
การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลำปางและสงขลา.

by รุจน์ โกมลบุตร.

Source: วารสารศาสตร์ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2563 [2010] Other title: Presentations of contens related to candidates for members of parliament in the 2019 general election in local newspapers in Lanpang and Songkla.Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

146. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเลือกสรรกับอาการปวดหลังในผู้ป่วยโรคกลุ่มหมอนรองกระดูกสันหลังที่มารับการรักษาแผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลลำปาง.

by คหวี ศรีสิทธิรักษ์ | นภา วะนะสุข | ชลดา งามสุข | อรวรรณ กาละบุญ | วรภัทร ตาจีน | มาลาภรณ์ สุนันทชัยกุล | อนุตรา ประพิตรไพศาล.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: The relationship between selected factors and back pain in disc syndrome patients at Lampang Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

147. Journal article
บิ๊กซีแพ้ซ้ำ คดีลูกค้าตกร่องน้ำในห้าง ศาลอุทธรณ์สั่งจ่ายเพิ่มอีก 2 หมื่น.

by ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

148. Journal article
Prevalence of peripheral arterial disease in diabetes patient in Lampang Hospital.

by ชุติมา กาญจนวงศ์.

Source: ลำปางเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

149. Journal article
กรณีศึกษางานทันตสาธารณสุขแบบชุมชนมีส่วนร่วม : โครงการแก้ปัญหาผลกระทบการมีฟลูออไรด์ในน้ำสูงเกินมาตรฐาน จังหวัดลำปาง.

by สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Other title: โครงการแก้ปัญหาผลกระทบการมีฟลูออไรด์ในน้ำสูงเกินมาตรฐาน จังหวัดลำปาง..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

150. Journal article
นี่คือรายจ่ายเพื่อความมั่งคั่งและการพัฒนา โดยทีมงาน อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305