Refine your search

Your search returned 43 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
จีนกับโอกาสในการขยายตลาดผลไม้เมืองร้อนของไทย

by ธวัชชัย สัตรูแสยง.

Source: วารสารเคหการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

2. Journal article
การแก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด.

by ทอง ธรรมดา.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

3. Journal article
พฤติกรรมการบริโภคผลไม้ของคนไทย.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
ผลไม้ปี‘53 : ยังต้องระวังปัญหาราคา...แม้สภาพการผลิตไม่เอื้ออำนวย.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
การส่งออกผลไม้สดและแปรรูปแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
ตลาดน้ำผลไม้ "มาลี" ขอ "หุ่นดี ผิวสวย" "สหพัฒน์" จึงขอขาย "เครื่องสำอางดื่มได้"

by ฉลองศักดิ์ สุขใจธรรม.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

7. Journal article
โออิชิ ตอกย้ำแบรนด์เพื่อสุขภาพ ส่ง"เซกิ" บุกตลาดน้ำดื่มผลไม้.

by ตัน ภาสกรนที, 2502-.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
มะม่วง

by จีระภา โตสมบุญ.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2527 [1984]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
Pepsi Challenge ดันทรอปิคานาแจ้งเกิดตลาดน้ำผลไม้.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
การค้าสินค้าพืชผักไทยในตลาดต่างประเทศ.

by สมพร อิศวิลานนท์.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
ตลาดน้ำผลไม้พบสัจจะใหม่

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
ตลาดส่งออกผลไม้ไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
"สวนเฮียไต๋"สวนไม้ผลมาตรฐานเพื่อการส่งออกแห่งเอเชีย ตอนที่ 4

by ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ.

Source: เทคโนโลยีชาวบ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

14. Journal article
ฝรั่งรุกเข้าการเกษตรไทยแล้ว

by วิรัตน์ แสงทองคำ.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

15. Journal article
ฝรั่งรุกเข้าการเกษตรไทยแล้ว

by วิรัตน์ แสงทองคำ.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305