Refine your search

Your search returned 358 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ.

by วิศรุตา ทองแก้มแก้ว | กมลพร สอนศรี.

Source: วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมายMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Factors That Affect Self-Development of Academic Staff : A Case Study of Thaksin University.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
สรุปการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2545 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และการประเมินโดย สมศ.

by ประดิษฐ์ มีสุข.

Source: วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
จับตาว่าที่ ส.ส.ถือสัมปทานรัฐระวัง! ขัดรัฐธรรมนูญ ศึกษาจากกรณี ทักษิณ

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ท้วงติงด้วยความรัก กรณี ทักษิณ ชินวัตร ออกอาการหงุดหงิด คุณสมบัติ รัฐมนตรี

by วิภาค ฉัพพรรณ.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
50 นักบริหาร เจ้าของกิจการ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เลือกทำงานที่เป็นประโยชน์ ต่อธุรกิจในเครือ

Source: กรุงเทพธุรกิจสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
ดาวเทียมร่วงอีกดวง! ทักษิณ ไปใครจะมา?

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ทางสองแพร่ง ทักษิณ ชินวัตร ออก-ไม่ออก

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ฉายาใหม่ของ พ.ต.ท.ทักษิณ จากนิตยสารระดับโลก ดิอีโคโนมิสต์

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
จากโจรก่อการร้ายถึงยาเสพติด ภารกิจกองทัพที่ไม่สิ้นสุด

by กองบรรณาธิการ (ฐานสัปดาห์วิจารณ์).

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

10. Journal article
ทักษิณ ชินวัตร นักการเมืองเนื้อหอม?

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
ย้อนรอยอดีตและอนาคต พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
ความในใจทักษิณ.

by ทักษ์ศิล ฉัตรแก้ว.

Source: Corporate ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร

Source: บุคคลวันนี้Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
บุรุษผู้ทำลายมาตรฐานการเป็นเจ้าสัว.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ข้อถกเถียงกรณี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร จะหาข้อยุติ อย่างไร

by ถวิล ไพรสณฑ์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305