Refine your search

Your search returned 472 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
สภาพคล่องในงบดุลของธนาคารพาณิชย์ไทย ธ.ค. 51 … ยังคงเพิ่มขึ้น.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
กฎใหม่แบงก์ชาติ เปิดทางธนาคารทำธุรกิจเช่าซื้อ & ลีสซิ่ง.

by พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
กระต่ายตื่นตูม BIS

Source: ผู้จัดการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991] 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
บรูซ ดาริงตัน พวก จักรวรรดิ จับมือกันแล้ว แบงก์ไทยเตรียมตัวไว้ให้ดี

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

5. Journal article
รวมความเห็นเชิงวิเคราะห์ คัดค้านกฎหมายรวมบัญชี.

Source: เศรษฐสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
คำถาม-คำตอบว่าด้วยการรวมบัญชีการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับประชาชน.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธ์.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
โบนัสเป็นพิษรอยด่างในใจของชายชื่อ ศิรินทร์

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

8. Journal article
เริงชัย มะระกานนท์ โจทย์การเงินผสมการเมืองของผู้ว่าแบงก์ชาติคนที่ 14

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

9. Journal article
การซื้อขายเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย

by โชติชัย สุวรรณาภรณ์.

Source: วารสารหุ้นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
ธุรกิจการธนาคารปี 2000

by สุภัท ตันสถิติกร.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
ไทยแบงก์แถลง NPL 80 เปอร์เซ็นต์ หวังปรับหนี้ปีนี้ 4 หมื่นล้าน.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

12. Journal article
สภาพคล่อง ธ.กลาง/เล็กดีขึ้น แบงก์นอกพร้อมเกลี่ยเงินช่วย

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
Private Banking...อีกก้าวหนึ่งของธนาคารในการให้บริการอย่างมืออาชีพ.

by อรนุช อัตธรรมรัตน์.

Source: เศรษฐทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
พัฒนาคน อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
ลีสซิ่งกสิกรไทย Gear up สู่ Top of Mind.

by เกียรติกุล เลิศอมรเดช.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305