Refine your search

Your search returned 36 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ก้อนจุลินทรีย์ฟื้นน้ำใส กับเจ้าชายผักนักปั้น.

by พรรณรวี ชัยอิ่นคำ.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
ออกซิเจนช่วยป้องกันน้ำเน่าได้อย่างไร

by สร้อยนภา หาญเมตตา.

Source: การอนามัยและสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
ระวังตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ.

by ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
โครงการ "อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต" ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย จ.สุพรรณบุรี.

by กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

5. Journal article
ประสิทธิภาพการกรองเหล็กออกจากน้ำบาดาลสังเคราะห์ โดยใช้ตัวกรองที่เป็นทรายไม่คัดขนาด ถ่าน และเถ้าแกลบ

by นภวรรณ รัตสุข.

Source: วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Other title: Effectiveness of Iron Removal from Synthetic Groundwater Using Ungraded Sand Charcoal and Burnt Rice Husk.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
Activated Sludge ระบบชีวภาพบำบัดแบบใช้อากาศ.

by พนาลี ชีวกิดาการ.

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (2) :

7. Journal article
เลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ

by นายเชิงช่าง.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
การจัดหาน้ำดื่มและน้ำใช้ในครัวเรือนท่ามกลางภาวะน้ำท่วม.

by วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

9. Journal article
อุปกรณ์ทำน้ำร้อนน้ำเย็นในเครื่องเดียวกัน.

by ยรรยง ศรีสม.

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

10. Journal article
ผลการใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทของผู้ประกอบการ จังหวัดระยอง.

by ธงชัย ซึงถาวร | พรพรรณ เกิดในมงคล.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Effects of good manufacturing practice (GMP) on sealed drinking water factories in Rayong Province..Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
จำเป็นหรือที่ต้องมี Deaerator ในโรงงานที่ใช้ไอน้ำเป็นแหล่งให้พลังงานความร้อน.

by บริษัทเอ็นเนอยี เทคโนโลยี.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

12. Journal article
ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ของหญ้าอุบลพาสพาลัม หญ้าสปาตินา และหญ้าคาลลาที่ปลูกในระบบหญ้ากรองน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองเพชรบุรี.

by สมศักดิ์ เจริญวัย | สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ | วิจารณ์ วิชชุกิจ | สิรภพ เทพพิทักษ์.

Source: วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Efficiency of ubon paspalum grass (paspalum atratum cv. ubon) saltmeadow cordgrass (spartina patens) and kallar grass cleptochloa fusca (L.) kunth cultivars grown in grass filtration system for Phetchaburi municipal wastewater treatment.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
สถานภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในพื้นที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7.

by สิทธิชัย มุ่งดี | สุรินทร ตะนะ | อาภาวรรณ รัตนภักดิ์.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Wastewater treatment system situation of the hospitals in the environment office region 7 area..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
การออกแบบระบบน้ำหมุนเวียน.

by ขวัญชัย กุลสันติธำรงค์.

Source: ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Other title: Reclaim water.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

15. Journal article
เครื่องกรองทำความสะอาดน้ำมันไฮดรอลิกส์.

by สมศักดิ์ อินทะไชย.

Source: วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2552 [2009]Other title: Hydraulic filtrating machine.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305