Refine your search

Your search returned 136 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ใครเป็นใคร...มาเหนือคลื่นวิกฤต'50 : กานต์ ตระกูลฮุน ปูนซิเมนต์ไทย.

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

2. Journal article
เอสซีจี 100 ปี ผู้นำองค์กรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนพร้อมก้าวขึ้นสู่ผู้นำธุรกิจอาเซียน.

by กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

3. Journal article
เปิดอก ประมนต์ สุธีวงศ์ ชี้ทิศทางกลุ่มเครื่องจักรกล-ไฟฟ้า

by ประมนต์ สุธีวงศ์.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
จับตาปูนซีเมนต์ไทย ปรับแผนตลาดลงทุน

by สมลักษณ์ ศรีมาลี.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ซิเมนต์ไทย 36 ขับเคลื่อนโดยลูกหม้อบุรุษชาติชื่อชุมพล

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
ยุทธศาสตร์ปูนใหญ่ 2000 ถอยเพื่อรุกครองอาเซียน

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
เครือซิเมนต์ฯเจรจาทุกกลุ่มร่วมทุน

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
Innovation+Brand+Talent+Go Regional=SCG.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
การบุกนอกอย่างมีแบบแผนของปูนใหญ่

by ชาย ซีโฮ่.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

10. Journal article
ปูนใหญ่แบ่งกลุ่มตั้งโฮลดิ้ง ก่อนก้าวสู่ผู้นำเอเชีย

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
บ.ปูนใหญ่ ยุคปี 2000 เหลือธุรกิจแค่ครึ่งหนึ่ง.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
ปูนใหญ่ ปรับเครื่องใหม่หาอนาคต

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
ถึงเวลาต้องถอย

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
ปูนใหญ่ประกาศกำไร 9 เดือนแรก 1.7 หมื่นล้านบาท

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

15. Journal article
ชุมพล ณ ลำเลียง กับแก่นแท้ความเป็น ช้าง

by ชุมพล ณ ลำเลียง, 2490-.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305