Your search returned 11 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ทุนวัฒนธรรม.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธ์.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
ภาวะเศรษฐกิจทั่วไปและเศรษฐกิจการเงินของโลก.

by ศิริ การเจริญดี.

Source: รัฏฐาภิรักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

3. Journal article
ผู้นำเศรษฐกิจโลกเจ็บระนาว โลกไร้ที่พึ่งแล้วหรือ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ค่าจ้างแรงงานในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย.

by พอพันธ์ อุยยานนท์.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

5. Journal article
เศรษฐกิจโลกผันผวน คนรวยรวยน้อยลง คนจนยังไม่แน่ว่าจะรวยขึ้น

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
เศรษฐกิจโลกปี 2535 และแนวโน้ม ปี 2536

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
แกะรอยประวัติศาสตร์การเสียกรุงฯครั้งที่ 3 ของชนชาติไทยในปี 2540 (ภาค 1-2)

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

8. Journal article
ความเป็นมาของชนชาติไทยและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย.

Source: วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

9. Journal article
การประนีประนอม ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยในสมรภูมิการค้าโลก

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
เศรษฐกิจโลก 1991 ในสายตาของไอ.เอ็ม.เอฟ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวล้านช้าง จากรัฐการค้าภายในภาคพื้นทวีป ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 ไปสู่ รัฐกึ่งเมืองท่า

by มาซูฮารา, โยซิยูกิ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305