Refine your search

Your search returned 306 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
อ่าน ประชาธิปัตย์ ผ่าน สุทัศน์-นิพนธ์-พรเทพ? 3 ขุนพล อีสาน ไปยังข่าว เงิน เลือกตั้ง

by วิภาค ฉัพพรรณ.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
ประชาธิปัตย์เคี่ยวข้นคุณภาพก่อนถึง วันนั้นที่รอคอย

by กรรณิการ์ กิจประวัฒน์.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
ประชาธิปัตย์หลงตัวเองหรือเปล่า?

by สมพันธ์ เตชะอธิก.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
"ปชป." แนวรากหญ้า.

by ไพศาล สังโวลี.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
จับตาบทบาทฝ่ายค้าน อย่าปรามาส น้ำยา ประชาธิปัตย์ โดย ทีมงาน อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
ปชป.ปราศรัยใหญ่ จ.ตรัง ปรอทวัดอุณหภูมิการเมือง ยุบสภา? เตรียมเลือกตั้ง

by มานิต สิวายะวิโรจน์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ประชาธิปัตย์ ยอดดันทุรัง

by สมพันธ์ เตชะอธิก.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
รื้อประวัติศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ หลักการแห่งการฉวยโอกาส ทีมงาน อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
ลางร้าย รุกฆาตประชาธิปัตย์ ดับไฟด้วยน้ำมันก่อนสั่งถอย

by กรรณิการ์ กิจประวัฒน์.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
ปชป. ใกล้เกลือกินด่าง

by สรรพพิชญ์ โรจนกนก.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
ปชป.พลิกโฉมพรรคใหม่ ลุยสู้การเมืองยุคทักษิณ

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
มติชน แฉสุดสุด คำต่อคำ ปชป.ถลกหนังตัวเอง (2) วิธีกะล่อน ตำรับประชาธิปัตย์

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
ประชาธิปัตย์เปล่งบารมี ท่ามกลางความล้มละลายทางอำนาจของพรรคร่วมรัฐบาล

by เสรี กลิ่นจันทร์.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

14. Journal article
จากถิ่นตรังสู่ประชาธิปัตย์ นักการเมืองต้องมีสัจจะ

by ชวน หลีกภัย, 2481-.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ประชาธิปัตย์บวก ยี้ เว็ทดรีม ของคนชั้นกลาง โดยทีมงาน อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305