Refine your search

Your search returned 106 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
วันนี้...ยาง 1 ล้านไร่ไปถึงไหนแล้ว.

by กองบรรณาธิการ (น.ส.พ. กสิกร).

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

2. Journal article
เมื่อเข้าสู่ยุคเสื่อมยางพาราไทยใครจะช่วยแก้ไข?

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
แฉเบื้องลึกยางพาราราคาต่ำ

Source: เส้นทางเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ตลาดซื้อขายล่วงหน้ายางพารา เส้นทางใหม่ของชาวสวนยาง

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
ยาเร่งน้ำยา.

by พิชิต สพโชค.

Source: กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

6. Journal article
ตลาดกลางสิงคโปร์ ที่มั่นใหม่สวนยางไทย

by โต๊ะข่าวการค้า.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ยางฯ ไทยวันนี้ โอกาสยังพอมีให้เกษตรกรอีกหรือ

by อโนทัย งานทวี.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ปลูกยางอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ.

by สถาพร คูวิจิตรจารุ.

Source: น.ส.พ.กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

9. Journal article
แทรกแซงยางพาราระยะ 6 เกษตรกรรมเป็น-ตลาดไม่เคลื่อนไหว

by สมชาย สามารถ.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
เปิดหลักฐาน 2 บริษัทไทยใช้เครือข่ายในสิงคโปร์ เหมาซื้อยาง 130,000 ตัน

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
มรสุมยางพาราไทย ขายไม่ถึง กก.15 บาท

Source: ผู้จัดการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
สมาคมยางพาราแนะ 2 ทางเลือกระบายสต็อกสินค้า 1.4 แสนตัน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
เรื่องของยางพาราที่กำลังจะกลายเป็นยางพาราวุ่นวาย.

by สุปัน รักเชื้อ.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

14. Journal article
ยางพารา...ต้นเหตุ ปัญหา และทางแก้.

by กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น).

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

15. Journal article
ปัญหาและแนวทางแก้ไขจากการเสวนากลุ่มเกษตรกรผู้นำชาวสวนยาง.

by พิศมัย จันทุมา.

Source: กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305