Your search returned 19 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
หมายเหตุสมาร์ทการ์ด

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
สมาร์ทการ์ด สื่อการเงินยุคทางด่วนข้อมูล

by สรรเสริญ เลิศศรี.

Source: ออฟฟิศเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
I-Kool.com Family ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้ 24 ชั่วโมง.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
สมาร์ทการ์ดยุคใหม่

Source: สยามอารยะMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
SMART CARD กุญแจแห่งความปลอดภัยในโลกธุรกิจยุคใหม่.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
เงินอิเล็กทรอนิกส์

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
พอสเน็ทกระชับเทเลคอมมาเลเซีย แลกโนฮาวพัฒนาบัตรสมาร์ตการ์ด

Source: อาทิตย์วิเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ทุกแห่งหนชนนิยม สมาร์ทการ์ด

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
วี.ไอ.พี.พลัส เกมเฉือนคม สมาร์ทโบนัส

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
รายงานบัตรสมอง : โลกอนาคต

by ไตรเดช คุปตาภา.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2529 [1986]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
บทความพิเศษ ยุคของเงินสะพัดใน อินเตอร์เน็ต

by สหัส พรหมสิทธิ์.

Source: ไมโครคอมพิวเตอร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
เผด็จการไฮเทค.

by กนกพร เขียวอ่อน.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
เซเว่น อีเลฟเว่น ออกเงินสกุลใหม่ใช้ซื้อของ ดูหนัง ฟังเพลง กินข้าว ขึ้นรถไฟฟ้า

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
โปร-ลายน์ รุกหาช่องว่างสร้างสมรภูมิใหม่

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
เปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มและเดบิตเป็น "บัตรชิปการ์ด" แต่ละธนาคารมีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

by โครงการสร้างความเข้มแข็งกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน. กองบรรณาธิการ.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305