Refine your search

Your search returned 37 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
นโยบายเศรษฐกิจของคลินตัน.

by สุวินัย ภรณวลัย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
ทรรศนะรมต.คลังสหรัฐกับนโยบายเสรีการเงิน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของคลินตัน ก้าวแรกของความเปลี่ยนแปลงบนศรัทธาอมเริกันชน

by สาโรจน์ ชุณหเรืองเดช.

Source: พบโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

4. Journal article
เจาะแผนเศรษฐกิจคลินตัน

by โอสถ สุจารี.

Source: พบโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

5. Journal article
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ... โจทย์เฉพาะหน้ายังคงเป็นการมุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
แผนเศรษฐกิจคลินตันแนวโน้มดีแต่ผลลัพท์ยังน่าสงสัย

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ (New economy) ในภูมิภาคตอนกลางของสหรัฐอเมริกา.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
ครบรอบ 1 ปีของ โอบามา คำปราศรัยนโยบายประจำปีของประธานาธิบดีสหรัฐ (The State of the Union Address)

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
มาตรการเศรษฐกิจโอบามา : กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น...ระยะยาวยังไม่ชัดเจน.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
นโยบายเศรษฐกิจนำการเมืองของสหรัฐในเอเชีย

by เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานาธิบดี คนที่ 43 (George W. Bush)

Source: เศรษฐกิจสนเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
ราคาน้ำมัน และอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาว : ความท้าทายของเศรษฐกิจไทย.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
สปิริตการเมืองสหรัฐ

by วิวัฒน์ เศรษฐช่วย.

Source: สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
แนวความคิดที่แตกต่างในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจถดถอย : ของประธานาธิบดีเรแกนแห่งพรรครีพับลิกัน ปี 1981 และประธานาธิบดีโอบามาแห่งพรรคเดโมแครต ปี 2009.

by พัลลภ กฤตยานวัช.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
เรแกนโนมิกส์ ... นโยบายที่พลิกโฉมหน้าเศรษฐกิจโลก.

by ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305