Your search returned 10 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ของเถื่อนหาดใหญ่ถึงคราวปะทะ สีเขียว

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
เคราะห์ซ้ำพ่อค้าแม่ค้าของหนีภาษี กรรมชัดเศรษฐกิจขนาดใหญ่วูบ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
กฎหมู่ของเถื่อนหาดใหญ่ ปิดตลาดท้าทายอำนาจรัฐ ข่มขู่หรือชอบธรรม

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ตลาดของหนีภาษีหาดใหญ่โคม่า สินค้าแพง-ของปลอมเพียบลูกค้าหนี

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
สามเหลี่ยม (อำนาจ) อุบาทว์ชนวนเปลวเพลิงภาคใต้?

by เสรี กลิ่นจันทร์.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

6. Journal article
เตือนภัยเครื่องสำอางปลอม เกลื่อนตลาดโรงเกลือ

by สวาท เกตุงาม.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
นำเข้าของเถื่อนจากมาเลย์กันอย่างไร

Source: กรุงเทพธุรกิจสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
การปรับ 4 เท่าราคาของรวมค่าอากร.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
หาดใหญ่ หนึ่งเดียวที่รัฐต้องยอมผู้ค้าของเถื่อน

Source: กรุงเทพธุรกิจสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
แก๊งของเถื่อนชิมลางมือปราบใหม่

Source: กรุงเทพธุรกิจสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305