Refine your search

Your search returned 25 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ญี่ปุ่นกับหัดเยอรมัน.

by พลอย ลักขณะวิสิฏฐ์.

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2562 [2019]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ความวิตกกังวลของหญิงครรภ์แรกที่มาฝากครรภ์ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล.

by อรทัย บุญเลิศ.

Source: วชิรสารการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: The anxiety of primigravidarum attending antenatal care clinic at Bangkok Metropolitan Adminitration Medical College and Vajira Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งกับการคุ้มครองสิทธิของหญิงตั้งครรภ์ ตอนที่1 การคุ้มครองสิทธิของหญิงตั้งครรภ์ตามหลักสากล.

by อวิภารัตน์ นิยมไทย.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2563 [2020]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
การศึกษาเปรียบเทียบอาการข้างเคียงของระบบทางเดินอาหารระหว่างการเริ่มรับประทานอาหารเร็วและการรับประทานอาหารแบบเดิม ในสตรีที่ได้รับการผ่าตัดคลอด : การศึกษาแบบสุ่ม.

by สุขใจ บูรณะบัญญัติ.

Source: วารสารกรมการแพทย์Source: Bulletin of the department of medical serviceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2556[2013]Other title: Gastrointestinal side effects of early postoperative feeding versus conventional feeding for patients undergoing cesarean section ; randomized controlled trial..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
HIV กับการตั้งครรภ์.

by จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
การพัฒนารูปแบบให้โภชนศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของคลินิกฝากครรภ์เพื่อควบคุมและป้องกัน ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก.

by อัจฉรา ศรีนภาสวัสดิ์ | เครือวัลย์ ทองพันชั่ง.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: Developing a participational format of nutrition education in pregnancy clinic for control and prevention of iron-deficiency anemia (IDA)..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
อุบัติการณ์ของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยหลังการใช้กราฟโภชนาการหญิงมีครรภ์ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ.

by วาฑิต มุ่งการดี.

Source: แพทยสารทหารอากาศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2538 [1995]Other title: Incidence of low birth weight after using of Vallop curve in Bhumibol Adulyadej Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการคลอดระหว่างหญิงตั้งครรภ์ที่เตี้ยกับหญิงตั้งครรภ์ที่มีความสูงปกติ.

by ทรงพล สนธิชัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2547 [2004]Other title: Comparative study in mode of delivery between short stature and normal height women..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ตรวจคัดกรองเบาหวานป้องกันก่อนเกิดโรคแทรกซ้อน.

by ศิริกร โพธิจักร.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2561 [2018]Other title: 4 Diabetes screening test.Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
การใช้ fetal acoustic stimulation test ในการคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ในระยะแรกคลอด : รายงานเบื้องต้น.

by วิทยาภรณ์ ศรีภิรมย์.

Source: พุทธชินราชเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การพัฒนาคู่มือการบริหารยาอินสุลินด้วยตนเองในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวาน.

by ยุพิน แรงเพ็ชร | กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล | พวงเพชร เกษรสมุทร | สุจิตตรา พงศ์ประสบชัย | สุพรรณี เลิศผดุงกุลชัย.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Development of insulin self-administration package in pregnant women with diabetes mellitus..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
สถานการณ์ การฝากครรภ์และการคลอดของหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดตราด

by อัจฉราภรณ์ ละเอียดดี | บุญศรี พันธ์พิริยะ.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Other title: The antenatal and obstetrics situation in Trat Province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
ความวิตกกังวลและความต้องการข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์ก่อนผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง.

by อรทัย บุญเลิศ | แสงเทียน ธรรมลิขิตกุล.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Other title: The anxiety and information need of the pregnant women before having the cesarean section..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ความเสี่ยงต่อผลการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลสระบุรี.

by ฤชา ตั้งจิตธรรม.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Pregnancy outcomes in human immunodefi ciency virus (HIV)-infected pregnant women who received active antiretroviral therapy at Saraburi Hospital.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

15. Journal article
The standard of medical care for patients with diabetes mellitus.

by สุธน พรธิสาร.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305