Refine your search

Your search returned 32 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เชื้ออสุจิหายไปไหน

by นริศ เจนวิริยะ.

Source: ใกล้หมอMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในการวิเคราะห์น้ำอสุจิกับระดับฮอร์โมนใน seminal plasma.

by กัลยาณี ตันศฤงฆาร | เย็นจิต จันทร์ประสิทธิ์ | วีนัส อุดมประเสริฐกุล | นิกร ดุสิตสิน, 2474-.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2532 [1989]Other title: Relationship between parameters of semen analysis and hormonal levels in seminal plasma..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
Comparative study of semen quality between pre-washed and post-washed with 3 sperm preparation media.

by Nattpawit Kaewnoonual | Charoenchai Chiamchanya | Pachara Visutakul | Sirikul Manochantr | Jirattikan Chaiya | Pharuhat Tor-Udom.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำเชื้ออสุจิก่อนและหลังผ่านการเตรียมด้วยน้ำยาเตรียมอสุจิ 3 ชนิด..Online access: Full Text (See each chapter,click Bookmarks) Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
เรื่องของอสุจิในไต้หวันและสิงคโปร์

by บัญญัติ สุขศรีงาม, 2494-.

Source: ใกล้หมอMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
ปฏิสนธิชีวิตใหม่ เรียบเรียงโดย สุกาญจน์ เลิศบุศย์ (ตอนที่ 2) การเดินทางของอสุจิ

by สุกาญจน์ เลิศบุศย์.

Source: หมอชาวบ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
สเปิร์มอมตะ

by สมใจ สุขุมพันธนาสาร.

Source: อัพเดทMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียในน้ำอสุจิกับผลวิเคราะห์น้ำอสุจิของผู้ชายที่มาปรึกษาในหน่วยผู้มีบุตรยาก.

by วรรณวรางค์ หิริโอตป์ | ศิริเพ็ญ ต่ออุดม | พฤหัส ต่ออุดม | เจริญไชย เจียมจรรยา.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Correlation between bacteriospermia and semen analysis parameters in men attending infertile clinic..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
ฤาผู้ชายจะไร้สเปิร์ม

by จีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ.

Source: อัพเดทMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
เรื่องของอสุจิ ในอิสราเอล

by บัญญัติ สุขศรีงาม, 2494-.

Source: ใกล้หมอMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
ปฏิสนธิชีวิตใหม่ เรียบเรียงโดย สุกาญจน์ เลิศบุศย์ (ตอนที่ 1)

by สุกาญจน์ เลิศบุศย์.

Source: หมอชาวบ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
บักหำน้อย (ตอนจบ)

by บุญถึง แน่นหนา.

Source: อัพเดทMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

12. Journal article
ชุดตรวจแบบรวดเร็วหาสารจำเพาะจากต่อมลูกหมาก (PSA) นวัตกรรมใหม่ในการตรวจพิสูจน์น้ำอสุจิจากวัตถุพยานทางนิติเวชในราชอาณาจักรไทย.

by กร ตาลทิพย์ | ธำรง จิรจริยาเวช | วิชาญ เปี้ยวนิ่ม | กัลยาณี อตมศิริกุล.

Source: แพทยสารทหารอากาศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาถูกข่มขืนกระทำชำเรากับการตรวจพบตัวอสุจิในช่องคลอด.

by รังสิมา แต้ไพบูลย์.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: The association between the interval of sexual assault to collection of specimen and detection of spermatozoa in the vagina..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
Comparative study of the effects of tamoxifen citrate and folate on semen quality of the infertile male with semen abnormality.

by Arthit Boonyarangkul | Nipattha Vinayanuvattikhun | Charoenchai Chiamchanya | Pachara Visutakul.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Source: Journal of the Medical Association of ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: การศึกษาเปรียบเทียบผลของ ทาม็อกซิเฟน ซิเตรท และโฟเลท ต่อคุณภาพน้ำเชื้ออสุจิของคู่สมรสฝ่ายชายที่มีบุตรยากและมีความผิดปกติของน้ำเชื้ออสุจิ .Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การตรวจสังกะสีใน seminal plasma โดยวิธีวัดสีอย่างง่าย.

by ลิ่มทอง พรหมดี | วิสุทธิ์ กังวานตระกูล | เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล | ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ | ธนิดา พงษ์ศรีทัศน์ | พัชรินทร์ สีหาทิพย์ | บุญสนอง ชนะพจน์.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: Simple colorimetric method for determination of zinc level in seminal plasma..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305