Refine your search

Your search returned 30 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การตรวจวัดเกร็ดเลือดที่ถูกกระตุ้นในร่างกายเพื่อเป็นตัวบ่งชี้การเกิดลิ่มเลือด.

by สาวิตรี เจียมพานิชยกุล.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Other title: Measurement of in vitro activated platelets as a thrombotic marker..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ผู้ป่วยเด็ก idiopathic thrombocytopenic purpura ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ.

by วัลลภา พงศ์พุฒิ | ไกรสร จุฑาเจริญวงศ์ | สืบสุข ศิริธร.

Source: แพทยสารทหารอากาศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2546 [2003]Other title: Childhood idiopathic thrombocytopenic purpura in Bhumibol Adulyadej Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ประโยชน์ของค่าเฉลี่ยปริมาตรเกล็ดเลือด (mean platelet volume) ในการวินิจฉัยภาวะเกร็ดเลือดต่ำจากการถูกทำลายมากในเบื้องต้น.

by นัยนา มหาโพธิ์ | ต้นตนัย นำเบญจพล | รัชนิศ พรวิภาวี | จันทราภา ศรีสวัสดิ์.

Source: วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: The usefulness of the mean platelet volume for initial diagnosis of destructive thrombocytopenia..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวัดการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดในเลือดครบโดยวิธีนับจำนวนเกล็ดเลือดเดี่ยว.

by นันทรัตน์ โฆมานะสิน | ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ | ยศสมบัติ จังตระกูล.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Preliminary study of whole blood platelet aggregation using a single platelet counting technique..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ผลของการลดเม็ดเลือดขาวในเกล็ดเลือดแบบก่อนการจัดเก็บโดยทั่วไปและแบบใช้ชุดกรองข้างเตียงต่อการเกิดภูมิคุ้มกันต่อเกล็ดเลือดและการเกิดภาวะไม่ตอบสนองต่อการได้รับเกล็ดเลือด.

by Yuko Misshima | Nelson H. Tsuno | Mika Matsuthashi | Tetsuichi Yoshizato | Tomohiko Sato | Toshiyuki Ikeda | NaokoWantanabe-Okochi | Yutaka Nagura | Shinji Sone | Mineo Kurokawa | Hitoshi Okazaki.

Source: วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: Effect of universal vs bedside leukore ductions on the alloimmunization to platelets transfusion refractoriness .Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

6. Journal article
Problem-based learning : drug-induced thrombocytopenia.

by ประสิทธิ์ ชนะรัตน์.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
Cutaneous manifestations associated with primary antiphospholipid syndrome a case report and literature review.

by สิริ เชี่ยวชาญวิทย์ | พงษ์ศักดิ์ มหานุภาพ.

Source: วารสารโรคติดต่อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การศึกษาความเร็วรอบในการปั่นที่มีผลต่อ Swirling phenomenon ใน Platelet concentrates ด้วยเครื่องปั่นแยกฯ Heraeus cryofuge 8500i.

by อาจารีย์ กล่อมเอี่ยม | ปิยวดี วิทยาวิวัฒน์.

Source: วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Study on the centrifugation speed that affect swirling phenomenon in platelet concentrates by using Heraeus Cryofuge 8500i.Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ส่วนผสมน้ำยาป้องกันเลือดแข็งกับน้ำยาต้านเกล็ดเลือดที่เสนอให้ใช้ในการศึกษาการกระตุ้นเกล็ดเลือดตั้งแต่อยู่ในร่างกาย.

by ยุทธนา หมั่นดี | สุวรรณา เสมศรี | ธฤต นาคสวัสดิ์ | สิงห์คำ ธิมา.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: A proposed composition of anti-coagulant and anit-platelet mixture for in vivo platelet activation studies..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ทำไมโรงพยาบาลพระปกเกล้าจึงต้องบริการแยกโลหิตเฉพาะส่วนด้วยเครื่องอัตโนมัติ.

by ฉัตรชัย สวัสดิไชย.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
Platelet activity in patients with obstructive sleep apnoea before and after treatment with continuous positive airway pressure.

by นิธิพัฒน์ เจียรกุล | พิมล รัตนาอัมพวัลย์ | วิวัฒน์ ภิยโยดิลกชัย | อรรถ นานา | นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: ปฏิกิริยาของเกร็ดเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะการหยุดหายใจระหว่างนอนหลับภายหลังการรักษาด้วยเครื่องสร้างแรงดันบวก..Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

12. Journal article
Platelet Count Response to H pylori Treatment in Patients with Immune Thrombocytopenic Purpura with and without H pylori Infection : a Systematic Review.

by จิตติมา ศิริจีระชัย [ผู้สรุปและวิจารณ์.].

Source: วารสารอายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

13. Journal article
Immune Thrombocytopenic Purpura.

by ณัฐติยา เตียวตระกูล.

Source: วารสารอายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

14. Journal article
ผลของนมผึ้งต่อการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดและการแข็งตัวของเลือด I ในหลอดทดลอง.

by ยุวดี วงษ์กระจ่าง | สมยศ ม่วงกล่ำ | บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล | นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล.

Source: วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Other title: Effect of royal jelly on platelet aggregation and coagulation I : in vitro..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การศึกษาเบื้องต้นผลของสารสกัดบอระเพ็ดพุงช้างต่อการทำงานของเกล็ดเลือดในหลอดทดลอง.

by อนัญญา นาวินประเสริฐ | อรพิณ วงศ์สวัสดิ์กุล | ศรีอัมพร หนูกลับ.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์ มศวMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Preliminary study of the effects of stephania venosa extract on platelet functions in vitro.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305