Refine your search

Your search returned 35 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
NAFTA บนเส้นทางสู่ปราการทางการเมืองระหว่างประเทศ.

by วิโรจน์ สุขพิศาล.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
ไทยได้รับอะไรจากนาฟตา

by สริ เมธี.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

3. Journal article
นาฟตาเป็นพิษ

by อภัสสร ฤทธิ์แรงกล้า.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

4. Journal article
ภาคประชาสังคมเรียกร้องให้ระงับ ข้อตกลงการค้าเสรี NAFTA.

by วิโรจน์ สุขพิศาล.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
คมหอก นาฟต้า ทิ่มตำส่งออกไทยจริงหรือ?

Source: มีเดียMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
NAFTA และมาตรการในด้านการมาตรฐาน โดย กองวิชาการและการต่างประเทศ

by กองวิชาการและการต่างประเทศ.

Source: สมอ.สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

7. Journal article
การค้าเสรีมีปัญหาในเม็กซิโก

Source: กรุงเทพธุรกิจสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (นาฟต้า)

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ข้อตกลงการค้าเสรีแห่งอเมริกาเหนือ เอกสารข้อเท็จจริงจากทำเนียบขาว

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

10. Journal article
อันตรายของนาฟต้า

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

12. Journal article
NAFTA สาระและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมส่งออกไทย

Source: ว.ส.ท.เทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
เม็กซิโกชวนย้ายฐานผลิตหลีกด่านการค้า นาฟต้า

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
วิเคราะห์รายสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากนาฟต้า

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ.

Source: นิตยสารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Other title: North American Free Trade Agreement (NAFTA).Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305