Refine your search

Your search returned 120 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
อัตราเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ติดลบ 0.1% ... แนวโน้มเดือนมีนาคมอาจติดลบน้อยลงหรือกลับมาเป็นบวกชั่วขณะ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
เงินเฟ้อ-ของแพง เรื่องปากท้อง ชาวบ้าน เสียงสะท้อนที่ รัฐบาล ต้องแก้ไขให้ถูกจุด

by วันวิสาข์ ชูชนม์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
ของแพง-เงินเฟ้อ ภาพสะท้อนเศรษฐกิจเสรีเมืองไทย

by วิชัย เชิดชีวศาสตร์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
แนวโน้มภาวะเงินเฟ้อปี 2545.

Source: เศรษฐกิจวิเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
เงินเฟ้อ : ประเด็นที่ควรจับตา.

by รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล.

Source: ท่องโลกการเงินMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
แนวโน้มภาวะเงินเฟ้อปี 47.

Source: เศรษฐกิจวิเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
แม้เงินเฟ้อทั่วไปค่อนข้างทรงตัวในไตรมาส 3/2553... แต่เงินเฟ้อพื้นฐานยังคงขยับขึ้น.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
รัฐบาลใหม่ระวังกับเงินเฟ้อ

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
เงินเฟ้อกับการขยายงาน

by หมอโรงงาน.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
เงินเฟ้อกับผลได้ผลเสียของเจ้าหนี้และลูกหนี้เงินกู้.

by สุพร ชูสุวรรณ.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
อัตราเงินเฟ้อเดือนธันวาคมอยู่ที่ร้อยละ 0.4 ต่ำสุดในรอบกว่า 6 ปี ... แนวโน้มครึ่งแรก ปี 2552 อาจเป็นตัวเลขติดลบ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน พ.ค. ... พุ่งสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี กดดันการใช้จ่ายของครัวเรือน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
ภาวะเงินเฟ้อ : ฝันที่ไม่อยากให้เป็นจริง.

by สมบูรณ์ ศิริประชัย, 2499-2551.

Source: เศรษฐสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2532 [1989]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
เงินเฟ้อครึ่งปีแรก ... ยังไม่สร้างแรงกดดันอย่างมีนัยสำคัญ ต่อเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
แม้มีหลายปัจจัยรอหนุนราคาสินค้า...แต่ทางการไทย ยังมีเครื่องมือเพียงพอในการดูแลเงินเฟ้อ.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305