Refine your search

Your search returned 270 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ร้องขอป๋าเป็นนายกฯ 6 พรรคไม่สนกระแสหนุนน้าชาติ เสียบ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
ระบบการเมืองที่ไม่ถูกต้องปล้นทุกคนจะไม่หายจนถ้าไม่ปฏิรูปการเมือง

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
สำคัญตัวเองผิด

by อภิชาต ศักดิเศรษฐ์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ชีวิตรัฐบาลอยู่ที่บิ๊กจิ๋ว ไม่ใช่อยู่ที่ MOB

by กองบรรณาธิการ (ฐานสัปดาห์วิจารณ์).

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

5. Journal article
ปีใหม่กับทิศทางการเมืองไทย (ตอนที่ 1)

by สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: Language: Thai Publisher: 2540-2541 [1997-1998]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
ความหวังใหม่ ในการอยู่รอดของรัฐบาลความหวังใหม่

by นายขีดเขียน.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

7. Journal article
สะกิดบิ๊กจิ๋ว

by เจต สุรไกร.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

8. Journal article
วิบากกรรมของจิ๋ว

by ต่างจิตต์.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

9. Journal article
เพื่อชาติ-เพื่อแผ่นดิน

by เจต สุรไกร.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

10. Journal article
เสนาะแนะจิ๋วออกหนีซักฟอก-ล้างไพ่ น้า แจงเฝ้าในหลวงทรงห่วงคนตกงาน

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
ปลุกลาวด่าเจ๊ก

by เกษียร เตชะพีระ.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
รัฐบาลจะถูกลำหักจากฝ่ายค้าน แต่ไม่ถึงลำโค่นแต่เครดิตจะถูกล้างผลาญ

by นายขีดเขียน.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

13. Journal article
สงกรานต์ น้ำลาย จิ๋ว-ชวน สาดการเมืองเปรอะ

by กองบรรณาธิการ (ฐานสัปดาห์วิจารณ์).

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

14. Journal article
6 เดือนรัฐบาล จิ๋ว ระวัง! เข้าตำราปลาหมอตายเพราะปาก

by กองบรรณาธิการ (ฐานสัปดาห์วิจารณ์.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

15. Journal article
นายกฯ อย่าเติมเชื้อไฟ

by บรรณาธิการบริหาร.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305