Refine your search

Your search returned 28 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ส.อ.ท.ให้รัฐบาลแสดงฝีมือกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังมีเงินใช้จ่ายเพียงพอ.

by สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

Source: เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

2. Journal article
ปัญหานโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลปัจจุบัน.

by สุชาติ ธาดาธำรงเวช.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
เศรษฐกิจไทยภายใต้รัฐบาลใหม่ จะฟื้นหรือฟุบ?

by ธวัชชัย หยุบแก้ว.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
มาตรการการเงินและสถาบันการเงินไทย ในภาวะวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ ปี 2552.

by บัณฑิต นิจถาวร.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
6. Journal article
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐ.

by ชนายุส ตินารักษ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

7. Journal article
ฟัง ! อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับคำบรรยายหัวข้อ "การเมืองกับการบริหารเศราฐกิจไทย"

by อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2507-.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
Productivity แบบองค์รวม : ยุทธศาสตร์อนาคตประเทศ.

by สุภาพร เตวุฒิธนกุล.

Source: Productivity WorldMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

9. Journal article
เมื่อ "อภิสิทธ์" หันมาพึ่ง "โจเซฟ สติกลิตซ์"

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (4) :

10. Journal article
หนี้นอกระบบ ปัญหาที่สางไม่จบสิ้น.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

11. Journal article
ผู้ประกอบการอสังหาฯ เร่งปรับตัวหลังรัฐบาลยกเลิกมาตรการภาษี ระวังราคาบ้านสูง-กำลังซื้อหาย.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

12. Journal article
สัมภาษณ์พิเศษ โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร แบงก์กรุงเทพ.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

13. Journal article
การประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2552 และ 2553.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
สิ่งที่ SMEs ไทยต้องการคือ "โอกาส"

by โสฬส สาครวิศว.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
เช็คช่วยชาติ ใช้บ้าง เก็บบ้าง กระตุ้นเศรษฐกิจแค่จิ๊บๆ.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305