Refine your search

Your search returned 2935 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ล่มสลายเพราะลอกเลียนแบบ

by มีชัย ฤชุพันธุ์, 2481-.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
หมากเกมส์เศรษฐกิจ กับนายกรัฐมนตรีคนใหม่

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ขยายตัวสูงต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.5-5.7

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
ดัชนีวัฎจักรธุรกิจสำหรับประเทศไทย.

by กรวิภา พิมุขมนัสกิจ | ภัทริสา บุญเสริม | ธนิน ชื่นสมจิตต์.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
ศก.ไทยปี 42 ฟื้นจริงแค่ไหน?

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
ไม่มีประเทศไหนในโลก ไม่สนใจภาคเกษตร

by ธนินท์ เจียรวนนท์, 2482-.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
เจ้าสัวชาตรี ทุบโต๊ะศก.ฟื้น รัฐบาลอยู่ครบวาระ

by ชาตรี โสภณพนิช, 2476-.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
สศอ.เผยอุตฯปี 44 ขยายตัวเพียง 1.5-2 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขว่างงานสูง 9 เดือนปิดกิจการ 3 พันราย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

9. Journal article
จะตายก็มื้อนี้

by ชุ่มชื่น พูลสวัสดิ์.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

10. Journal article
ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าทางเศรษฐกิจ.

by สมศจี ศิกษมัต | นภดล บูรณะธนัง.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ลานนาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Other title: Early Warning System of Economy..Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
5 เซียนชี้เศรษฐกิจไทยรอดได้ถ้าไม่ประมาท โดย กองบรรณาธิการ

Source: ว.ส.ท.เทคโนโลยีีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

12. Journal article
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมือง ของรัฐบาลหลังยุควิกฤต IMF

by สมชัย ฤชุพันธุ์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

13. Journal article
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2549.

by วารุณี สิทธิถาวร.

Source: เศรษฐทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
เศรษฐกิจไทยจะไปทางไหน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
เศรษฐกิจไทย 2534 จาก ยุคทอง สู่ ยุคทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

by หยกพร ตันติเศวตรัตน์.

Source: พบโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305