Refine your search

Your search returned 105 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เครื่องชี้เศรษฐกิจเดือนต.ค. 2553 อาจบ่งชี้ เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2553 อาจเติบโตต่ำกว่า 2.0%

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ปี 2553.

by กุลวัฒน์ บัวสวัสดิ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
แม้ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนก.ค. ขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่บ่งชี้แนวโน้มการชะลอตัวในครึ่งปีหลัง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
การวางแผนการลงทุน: คืนดีโดยไม่ปฏิรูปแบบแท้จริง เป็นไปได้หรือ ?

by ธีระ ภู่ตระกูล.

Source: Money and wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Reconcile without reform ?.Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

5. Journal article
แนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง ... ต้องระวังปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจโลก.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
เหตุการณ์ 19 พ.ค. อาจฉุดจีดีพีไตรมาส 2 หดตัวกว่า 5% จากไตรมาสแรก.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
เศรษฐกิจไทยครึ่งหลัง ปี 53 : อาจชะลอเหลือ 3.3% จาก 10.6% ในครึ่งปีแรก.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม 2553...แม้ชะลอลง แต่คาดว่าอัตราการเติบโตที่ 6% ในไตรมาสแรกยังเป็นไปได้.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
จับชีพจรเศรษฐกิจปี 2554

Source: สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ Publisher: 2553 [2010]Availability: No items available :

10. Journal article
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2553...แข็งแกร่งกว่าที่คาด หนุนจีดีพีไตรมาสแรกขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.0.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
แม้ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนมี.ค. และไตรมาสแรกแข็งแกร่ง... แต่ผลกระทบจากปัญหาการเมืองจะปรากฏชัดขึ้นในช่วงไตรมาส 2.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนเม.ย...เริ่มสะท้อนผลกระทบจากปัญหาการเมือง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
Bangkok Dangreous กรุงเทพฯ อันตราย.

by ธีระ ภู่ตระกูล.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

14. Journal article
เครื่องชี้เศรษฐกิจเดือนก.ย. 2553...ชะลอตัวทั้งการผลิตและการส่งออก.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนมิ.ย. ... บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวหลังมรสุมการเมือง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305