Your search returned 25 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งและการดำเนินการของบริษัทบริหารสินทรัพย์.

Source: รายงานเศรษฐกิจ (เบื้องต้น) ธ.ศรีนครMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
เอเอ็มซี : ที่รีไซเคิลหนี้เน่า.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

3. Journal article
บริษัทบริหารสินทรัพย์ (เอเอ็มซี) ทางออกของระบบสถาบันการเงิน.

by ธนาคารกรุงศรีอยุธยา.

Source: เศรษฐกิจวิเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
บริษัทบริหารสินทรัพย์แก้ปัญหาได้จริงหรือ?

by ยงยุทธ โกวิทยากร.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
หวั่น TAMC อำนาจล้น ไล่บี้ ลูกหนี้ จนตรอก

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
กำเนิดเอเอ็มซีแห่งชาติ ความล้มเหลวนาวาชวน.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

7. Journal article
กระทุ้งเจ้าหนี้ เอ.เอ็ม.ซี.

by สุวรรณ วลัยเสถียร.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
วิภาค-วิภาษบบส.

by บริษัทศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์. ฝ่ายเศรษฐกิจการเงิน.

Source: สถานการณ์เศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

9. Journal article
สูตรแบงก์ชาติ ดีเกิน ไม่เหมาะการเมือง

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
บริษัทบริหารสินทรัพย์ (เอเอ็มซี) : ทางออกของระบบสถาบันการเงิน.

by ธนาคารกรุงศรีอยุธยา.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

11. Journal article
ดร.ศุภวุฒิ มองต่างมุม AMC แห่งชาติไทยรักไทย

by ศุภวุฒิ สายเชื้อ.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
ชำแหละแบงก์พาณิชย์ปี 2000 โยกหนี้เข้าเอเอ็มซียังต้องเพิ่มทุน.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

13. Journal article
เศรษฐกิจไทยเป็นไปกับหัวรถจักร

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
เอเอ็มซี : อีกแนวทางในการแก้ปัญหาเอ็นพีแอล.

by สมศรี คุโรวาท.

Source: ท่องโลกเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
CAMC อำนาจเหลือล้น เฟ้นที่ปรึกษารับบทกรรมการบริหาร

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305