Refine your search

Your search returned 129 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : โอกาสของธุรกิจไทยหรือหลุมพรางใหม่.

by พิชัย ตรรกบุตร | อาณัติ ลีมัคเดช.

Source: ชีพจรเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

2. Journal article
ก ข ค การพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์.

Source: เศรษฐสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
Social commerce พลังมวลชนแจ้งเกิดดีล.

by ยุทธิพงศ์ จิว.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
Legal problems of e-commerce trustmarks in Thailand.

by Chatanut Khiewcham.

Source: Thammasat Business Law JournalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai Publisher: 2559 [2016]Online access: Full Text Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

5. Journal article
กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบอี-คอมเมิร์ซ สร้างระบบป้องกันทั้งองค์กรดีกว่าบางส่วน.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
ทำอย่างไรให้มีกำไรในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 7 ขั้นตอนสร้างธุรกิจของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

7. Journal article
Electronic commerce ภาพรวมและแนวโน้มของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

by กองบรรณาธิการ (ไมโครคอมพิวเตอร์).

Source: ไมโครคอมพิวเตอร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
อีคอมเมิร์ซโลกใบใหม่ของธุรกิจเก่า

by ไพบูลย์ ศรีประเสริฐ.

Source: Business Computer MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ขายอย่างไรให้รวยไม่รู้เรื่อง.

by บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Thammasat Library, Pattaya Campus (1) :

10. Journal article
2544 ชี้ชะตา.COM.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค หันชอปผ่านเว็บแทนซื้อหน้าร้าน 80 เปอร์เซ็นต์.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

12. Journal article
ธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต ยุคที่ 3

by มงคล แก้วจันทร์.

Source: ไมโครคอมพิวเตอร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
การทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต.

by เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
รูปแบบธุรกิจในศตวรรษใหม่

by พรชัย เพ็ชรทวีพรเดช.

Source: IT.SoftMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
8+1 วิธีนำธุรกิจขึ้นเน็ต

by พรชัย เพ็ชรทวีพรเดช.

Source: IT.SoftMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305